Saaremaa metskond 

RMK Saaremaa metskonna kontaktandmed
Kihelkonna kontor, Kuuse küla, Saaremaa vald, 93551 Saare maakond
Tel 676 7706 Faks 676 7510 E-post saaremaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Jaan Prants Metsaülem 6767706
 
5053706

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Saaremaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.