Saaremaa metskond 

RMK Saaremaa metskonna kontaktandmed
Kihelkonna kontor, Kuuse küla, Saaremaa vald, 93551 Saare maakond
E-post saaremaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Mobiil
Jaan Prants Metsaülem  
5053706

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Saaremaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.