Edela regioon 

Saaremaa
Kihelkonna kontor, Kuuse küla, Saaremaa vald, 93551 Saare maakond
E-post saaremaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Mobiil
Metsaülem

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Saaremaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.