Hakkpuidu müük

Taastuvate energiaallikate osatähtsuse suurenemisega ning soojuse ja elektri koostootmisjaamade rajamisega Eestis on suurenenud nõudlus hakkpuidu järele.

Aastasest puidu müügimahust moodustab hakkpuit ca 5%, mis energiasisalduse alusel on ca 400 GWh. Hakkpuitu toodetakse uuendusraielankidel varutavatest raidmetest, samuti metsaparanduse objektidel varutavast võsast ja laasimata tüvestest. Esialgu jäetakse materjal langile aunadesse seisma ja kokkuvedu vahelattu teostatakse pärast kuivamist. RMK korraldab virnade hakkimise ja hakkpuidu transpordi ostja lattu

RMK eesmärgiks on aidata kaasa taastuvate energiaallikate osatähtsuse suurendamisele Eesti energiabilansis. Seetõttu osaletakse energiatootjate korraldatavatel hangetel ning samas müüakse hakkpuitu ka kokkuleppehinnaga ning avalikel pakkumisel, mille müügikuulutused avaldatakse kuulutuste rubriigis.

Võta ühendust

Üllar Rosin
tel. 514 2146
e-post: ullar.rosin@rmk.ee