Küttepuidu müük

Metsamaterjali müügimahust moodustab küttepuit ca 15%.

Küttepuidu aastane keskmine müügimaht on ligi 0,6 mln m³ ning küttepuidu hulka satub kõiki kohalikke puuliike. RMK müüb küttepuitu, mis võib sisaldada kõiki lehtpuuliike või ainult okaspuuliike.

Küttepuitu müüakse enampakkumisel ning kokkuleppehinnaga väga erineva kestvusega lepingute alusel. Väikseim müügikogus on autokoorem, mille korral sõlmitakse metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt. Suurimad kogused müüakse kuni 5-aastaste kestvuslepingute alusel. Kestvuslepingute alusel müüakse ca 85% küttepuidu mahust.

Kuivõrd Eestis kasutatakse küttepuitu väga ulatuslikult kodumajapidamiste kütmiseks, pakub RMK võimalust tellida seda 3-meetriste nottidena, korraldades ka küttepuidu veo tarbijale. Võimalik on tellida lehtpuu- ja okaspuuküttepuitu. RMK võtab vastu küttepuidu tellimusi 10 m³ ja 24 m³ ostusoovide kohta.

Vaata ka

Virnmaterjalide standard 

Küttepuidu ostuvorm/hinnakiri

Võta ühendust

e -post: kyte@rmk.ee
tel. 676 7676