RMK tähistab looduskaitse juubelit  15.03

RMK tähistab 100 aasta möödumist esimese kaitseala asutamisest Eestis looduse hoidmisele pühendatud ürituste ja konkurssidega. Üritusi on aasta jooksul üle saja ja konkursse 5. Täna käivitus esimene konkurss „100 soovi ja palvet“, mille käigus oodatakse inimestelt häid mõtteid looduse hoidmiseks. Aasta jooksul toimuvate ettevõtmiste ühine deviis on: loodusega koos.

„Aasta jooksul korraldab RMK üle saja ürituse, mis ärgitavad inimesi loodusesse loovalt ja vastutustundlikult suhtuma,“ ütles RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo. „Näiteks matka- ja muusikaürituste sari, kus vaatame-kuulame nii looduse kui inimese loomingut, saab avalöögi maikuus, mis on ühtlasi looduskaitsekuu.“

Igas rahvuspargis toimub üks üritus, mis keskendub paikkonna eripärale, kuid mille muusikat ühendavaks lüliks on tuntud kitarrist ja helilooja Riho Sibul. Vladislav Koržetsi ja Riho Sibula koostöös on valminud ka looduskaitsele pühendatud laul „Mets on rohkem kui mõistame mõõta“, mida kõikidel kontsertidel esitab Riho Sibul koos Jaak Tuksami ja UMAga (kuulatav internetis ).

Erinevaid RMK korraldatavaid loodusüritusi toimub Eesti eri paigus iga nädal ja nendest saab täpsema ülevaate internetist aadressil www.rmk.ee/loodusegakoos.

Aasta jooksul korraldab RMK ka 5 suurt konkurssi, mis kõigile huvilistele avatud. Esimesena käivitus konkurss „100 soovi ja palvet“. Järgmisena toimub tordiretseptide konkurss, kus üks kohustuslik komponent on mõni metsaand. Zhürii valib välja 10 parimat retsepti ning neid torte saab RMK looduskeskustes looduskaitse sünnipäeval augustikuus ka maitsta. Järgnevad konkursid on: „100 looduse postkaarti“, „100 metsapilti“, ja „100 lemmikut looduses“. Kõikide konkursside juhendid on üleval spetsiaalselt looduskaitse juubeli tähistamiseks loodud RMK veebilehel.

RMK on ligi aasta vastutanud lisaks riigimetsa puhkealade külastuskorraldusele ka rahvusparkide jt kaitsealade külastajate heaolu eest. „RMK külastajaseire andmetel külastati riigimetsa puhkealasid ja kaitsealasid möödunud aastal umbes 1,4 miljonit korda,“ ütles Marge Rammo. „See on väga suur arv, et tunnetada vastutust pakkuda looduses liikujale parimat. Ühtlasi on meil ka vastutus looduse ees tegeleda külastaja keskkonnateadlikkuse kasvatamisega ja selleks on ka tänavuaastased tegevused mõeldud,“ lisas Rammo. 

OÜ Faktum & Ariko viis septembrikuu omnibuss-uuringu raames läbi küsitluse Eesti elanike hulgas, millest selgus, et 91% vastanutest peab riigimetsas puhkamise ja liikumise võimalusi vajalikuks. Mõnda RMK puhkeala või rahvusparki on viimase aasta jooksul külastanud 54% vastanutest.

Lisainfo:

Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
E-post: marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee/loodusegakoos