RMK nõukogu uus esimees on Kadri Land  20.09

Augustis uuenenud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu valis oma liikmete seast uue nõukogu esimehe. RMK nõukogu juhib alates 13. septembrist Kadri Land.

Kadri Land on Tallink Grupi juhatuse liige alates 2019. aastast. Ta töötab Tallink Grupis alates 2005. aastast ja on selle aja jooksul töötanud organisatsioonis mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Kadri Land on omandanud Tartu Ülikoolis füüsika magistrikraadi.

Kadri Landi sõnul on nõukogu ülesanne hoida silma peal Eesti ühe tähtsama vara, riigimetsa hea käekäigu tagamisel. "Oleme RMK juhatusele partneriks ning suunajaks omaniku soovidest lähtuva tegevuskava elluviimisel ning ühiskonna muutunud ootustele vastamisel. Mets puudutab kaudselt või lähemalt igat inimest. On au olla riigimetsa tuleviku kujundamisse nii lähedalt kaasatud," märkis ta.

Kliimaminister Kristen Michal tegi 21. augustil valitsusele ettepaneku ja valitsus kiitis heaks nimetada viis uut RMK nõukogu liiget. RMK nõukogu on üheksaliikmeline.

Uuteks nõukogu liikmeteks said ministri ettepanekul Kadri Land, Marek Metslaid, Karel Rüütli, Pille Ligi ja Keit Kasemets. Senist tööd jätkavad nõukogu liikmed Ahti Kuningas, Merike Saks, Yoko Alender ja Jevgeni Ossinovski.

RMK nõukogu moodustamise kord, pädevus, töökord ja nõukogu liikmete vastutus on reguleeritud metsaseaduse paragrahviga 49. Nõukogu koosseisu kinnitab valitsus. Täpsemalt saab nimetamise korra kohta lugeda RMK kodulehelt.