RMK nõukogu

RMK nõukogu moodustamise kord, pädevus, töökord ja nõukogu liikmete vastutus on reguleeritud metsaseaduse paragrahviga 49. Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget;
2) kaks keskkonnaministeeriumi esindajat;
3) üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;
4) üks rahandusministeeriumi esindaja;
5) kolm asjatundjat keskkonnaministri ettepanekul.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed otsusega Riigikogu alatise keskkonnakomisjoni ettepanekul. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos nimetatud isiku Riigikogu liikme volituste lõppemisega. Riigikogu, keskkonnaminister, majandusminister ja rahandusminister võivad enda nimetatud liikme enne volituste lõppemist tagasi kutsuda, kui:
1) ta on jätnud oma kohustused olulisel määral täitmata;
2) tal ei ole võimalust osaleda nõukogu töös;
3) tema töö- või teenistussuhe on lõppenud.

Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks. Riigikogu otsusega ja Vabariigi Valitsuse korraldusega on nimetatud RMK nõukogusse järgmised isikud:

Nõukogu liikmed
Marku Lamp Keskkonnaministeerium,
asekantsler, nõukogu esimees
tel 626 2920
e-post marku.lamp@envir.ee
Andres Metsoja Riigikogu liige, keskkonnakomisjon tel 631 6659
e-post andres.metsoja@riigikogu.ee
Andrus Tamm AS Transservis-N, tegevdirektor
tel 517 7861
e-post tammandrus@gmail.com
Arne Tilk Põlva Spordikool, treener tel 517 2455
e-post arne.tilk@gmail.com
Jaanus Marrandi Riigikogu liige, majanduskomisjon,
korruptsioonivastane erikomisjon
tel 631 6573
e-post jaanus.marrandi@riigikogu.ee
Karel Rüütli OÜ Mulieres, tegevjuht tel 524 6312
e-post karel.ryytli@gmail.com
Mihkel Undrest OÜ Kaabeltau, juhatuse liige tel 514 5578
e-post vrhl@hot.ee 
Rain Vipper Keskkonnaministeerium,
finantsjuht
tel 626 2963
e-post rain.vipper@envir.ee
Veiko Tali
Rahandusministeerium,
kantsler
tel 611 3025
e-post veiko.tali@fin.ee