RMK looduskaitsekonverentsil kohtuvad oma ala tipud 08.10

Novembri alguses (4.-5.11) Pärnus toimuval Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitsekonverentsi kavas on üle 25 ettekande käesoleval kümnendil Eestis toimunud eri ökosüsteemide taastamistööde kogemusest ja tulemuslikkusest.  

RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohvi sõnul on taolisel tasemel esmakordselt toimuv looduskaitsekonverents koht, kus peaks kohal olema iga looduskaitsega või laiemalt keskkonnateemadega tegelev inimene.  

„Kahe päeva jooksul kuuleb üle 25 ettekande, milles oma kogemusi jagavad oma valdkonna parimad. Teemasid aitavad teiste seas laiemalt avada ja konteksti panna Lauri Laanisto, Tuul Sepp, Asko Lõhmus, Liina Remm, Aveliina Helm, Kristjan Piirimäe, Valdur Mikita ja Kaija Eisto,“ loetles Kohv. „See on koht, kus arutada oma töös esile kerkinud küsimusi, kuulata teiste mõtteid ja saada tuttavaks.“ 

Konverentsile annab hoo sisse Eesti Maaülikooli vanemteaduri Lauri Laanisto ettekanne, mis vaatab taastamisökoloogia terminoloogiat. Uute ja kiiresti arenevate valdkondade leksika on sageli väga vabalt kasutuses, mistõttu on sageli raske arugi saada, millest ikkagi räägitakse „ökoloogilise taastamise“ sildi all. Kuidas muidu saame olla kindlad, et räägime samast asjast ja taotleme samu eesmärke. 

Taastamistegevuste ettekanded on konverentsil jaotatud kolme paralleelsessiooni – siseveekogude (jõed ja järved) elupaigad, poollooduslike koosluste elupaigad ning metsade ja soodega seotud elupaigad.  

Siseveekogude (jõed ja järved) sessioonis annab Külli Tammur Keskkonnaagentuurist ülevaate Sindi paisu ja teiste Pärnu jõestikus lahenduse leidnud paisude hetkeseisust. Sessioonil astuvad üles veel Ingmar Ott, Meelis Tambets, Roland Svirgsden, Kunnar Klaas, Silvia Lotman ja Maarja Vaikre.  

Poollooduslike koosluste sessioonis räägib Elisabeth Prangel Tartu Ülikoolist viimastel aastatel loopealsetel toimunud ulatuslike taastamistööde tulemusel aset leidnud muutustest elurikkuses ja ökosüsteemi teenustes. Poollooduslike koosluste taastamise kogemustest räägivad ka Jaan Liira, Marika Kose, Virve Sõber, Aveliina Helm, Elisabeth Prangel, Mario Talvist, Tanel Vahter ja Rainar Kurbel.  

Metsade ja soodega seotud elupaikade sessioonis kirjeldab Diana Laarmann kolleegidega Eesti Maaülikoolist Karula rahvuspargis 2000. aastal teostatud metsade looduslikkuse taastamisvõtete tulemuslikkusest. Metsade ja soode temaatikat avavad veel Mati Ilomets, Raimo Pajula, Piret Pungas‑Kohv, Marko Kohv, Renno Nellis, Anneli Palo, Riinu Rannap ja Edgar Karofeld.  

Esimese päeva keskel aitab kuulajate fookust sättida Tuul Sepa ettekanne, mis vaatleb taastamistöid evolutsioonilisest aspektist. Päeva lõpus püüavad Kristjan Piirimäe ja Valdur Mikita panna osalejaid mõtlema selle üle, millised seosed on taastamistegevustel ühiskondlike protsessidega. 

Konverentsi teisel päeval kuulatakse naabrite kogemusi ja vaadatakse tulevikku. Soomlaste kogemustest elupaikade taastamisel annab ülevaate Kaija Eisto Soome Metsavalitsusest. Selle üle, mida ja kui palju on põhjust (Eesti) looduses taastada, arutavad Asko Lõhmus ja Liina Remm.  

Konverentsi lõpetab ühine arutelu valdkonna kõige põletavamate küsimuste üle. 

Konverents toimub 4.-5. novembril 2019 Strand SPA & konverentsihotellis Pärnus.

Konverentsile registreerimine on avatud kuni 28. oktoobrini. Programmi ja registreerimisvormi leiab siit: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/looduskaitsetood/looduskaitsekonverents-2019 

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. 

Lisainfo:

Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakonna juhataja
kaupo.kohv@rmk.ee 
Tel. 5349 7924