RMK looduskaitsekonverents 2019

Elupaikade ja populatsioonide taastamine
4.-5. november 2019, Pärnu, Strand SPA & konverentsihotell

RMK looduskaitsekonverentsi kohad on täitunud! 

Eestis on toimumas laiaulatuslikud tööd ökosüsteemide seisundi parendamiseks. Suur töö on tehtud soode, poollooduslikke koosluste ja rannikumaastike taastamisel. Edukalt on parendatud näiteks mitmete kahepaiksete ja kalaliikide populatsioonide seisundit.

Taastamistöödega seotud probleemide, tööde tulemuslikkuse ja konfliktide aruteluks teadlaste, otsustajate ning praktikute vahel korraldab RMK looduskaitsekonverentsi.  

Konverents toimub 4.-5. novembril 2019 Strand SPA & konverentsihotellis Pärnus.

Konverents käsitleb taastamistegevustega seotud teemasid järgmistes elupaikades:
  1. siseveekogud (jõed ja järved);
  2. poollooduslikud kooslused;
  3. metsad ja sood.
Samuti ohustatud liikide populatsioonide seisundi parandamist neis elupaikades. Konverentsi keeled on eesti ja inglise keel ilma tõlketa.

Lisainfo: konverents@rmk.ee