Algas registreerimine RMK looduskaitsekonverentsile 05.09

4.-5. novembrini toimuval Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitsekonverentsil arutatakse nii elupaikade ja populatsioonide taastamistööde tulemuslikkuse kui ka nendega kaasnevate konfliktiolukordade üle.

RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohvi sõnul on konverentsile oodatud kõik huvilised, eriti praktikud, teadlased ja ametnikud.

ÜRO kuulutas saabuva aastakümne ökosüsteemide taastamise kümnendiks. Käesoleval kümnendil on Eestis juba taastatud tuhandetel hektaritel soo- ja niiduelupaiku ning suurendatud siirdekalade võimalike kudealade pindala. Edukalt on parendatud näiteks mitmete kahepaiksete ja kalaliikide populatsioonide seisundit.

„Ulatuslike töödega on kaasnenud sageli ka tulised arutelud maaomanike, teadlaste ja kohaliku omavalitsuse ametnike ning poliitikutega. Seega on paras aeg jagada kogemusi ning teadmisi, et saabuval kümnendil rohkem, paremini, targemini ja kaasavamalt panustada Eesti looduses minevikus tehtud vigade heastamisele,“ rääkis Kohv.

Konverents käsitleb taastamistegevusi ja ohustatud liikide populatsioonide seisundi parandamist siseveekogude (jõed ja järved), poollooduslike koosluste, metsade ja soodega seotud elupaikades.  

Konverents toimub 4.-5. novembril 2019 Strand SPA & konverentsihotellis Pärnus.

Konverentsile registreerimine on avatud kuni 28. oktoobrini. Programmi ja registreerimisvormi leiab siit: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/looduskaitsetood/looduskaitsekonverents-2019

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:

Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakonna juhataja
kaupo.kohv@rmk.ee 
Tel. 5349 7924