RMK paneb müüki 78 maatükki 23.03

RMK plaanib võõrandada 78 maatükki kogupindalaga 720 hektarit, mis ei ole riigimetsa majandamiseks vajalikud. Enampakkumistega alustatakse täna.

2017. aastal riigimetsas läbi viidud inventuuri käigus kaardistati maatükid, mis ei ole riigimetsa majandamiseks vajalikud või millele ei ole praegu ja ei saa ka tulevikus RMK jaoks väga suurt väärtust olema, näiteks kauguse, väiksuse või ligipääsetavuse tõttu. RMK nõukogu otsusega müüakse need maatükid enampakkumise käigus. Kokku pannakse müüki 78 maatükki kogupindala 720 hektarit. Enampakkumise alghind on kokku 2,3 miljonit eurot.

Müüdavad maad on näiteks muust riigimaast eraldatud üksikud maatükid, hoonestatud kinnistute vahel asuvad maatükid, ligipääsuta maatükid ja ka RMK hallata olev põllumajanduslik maa. „Müüdavatel maatükkidel võib olla suurem väärtus eelkõige naaberkinnistute omanike jaoks, kes seeläbi saaksid suurendada oma maaomandit,“ rääkis RMK kinnisvaraosakonna juhataja Andrus Lauren.

Jaanuaris andis Riigikogu RMK-le õiguse osta looduskaitsealuseid maid. Maade omandamiseks vajaliku katteallikate leidmiseks müüb RMK maatükke, mida ta ei vaja ja mis seisavad seetõttu kasutult.

Esimene maade müük on plaanitud korraldada avaliku kirjaliku enampakkumise korras 10. aprillil. Ostuhuvilistele tähendab see seda, et tuleb õigeaegselt esitada kirjalik avaldus kinnisasja ostmiseks, näidates avalduses teiste andmete kõrval ära oma pakkumissumma.

Enampakkumisel osalemise tingimused, võõrandatavad kinnisasjad koos alghindade ja muu infoga avaldatakse hiljemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist RMK veebilehel  ja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.  

Lisainfo:
Andrus Lauren
RMK kinnisvaraosakonna juhataja
andrus.lauren@rmk.ee
5012694