Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju

Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

1)   Harju maakonnas Harku vallas Humala külas 1,34 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 214 (katastritunnus 19801:001:2368, pindala 8,52 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56368) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

2)   Harju maakonnas Harku vallas Humala külas 1,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 229 (katastritunnus 19801:001:2371, pindala 15,09 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56372) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

3)   Harju maakonnas Jõelähtme vallas Rammu külas 2,89 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kolga lahe maastikukaitseala 4 (katastritunnus 24501:001:0580, pindala 2,89 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66179) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

4)   Harju maakonnas Jõelähtme vallas Rebala külas 1,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Ülgase looduskaitseala 3 (katastritunnus 24501:001:0158, pindala 1,3015 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59453) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

5)   Harju maakonnas Kose vallas Tuhala külas 3,34 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 385 (katastritunnus 33701:001:0625, pindala 8,49 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47860) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

6)   Harju maakonnas Kose vallas Tuhala külas 1,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 384 (katastritunnus 33701:001:0628, pindala 5,47 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47861) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

7)   Harju maakonnas Kuusalu vallas Juminda külas 1,6 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 189 (katastritunnus 42301:001:0858, pindala 2,98 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53886) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

8)   Harju maakonnas Kuusalu vallas Kasispea külas 5,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 35 (katastritunnus 42301:003:0310, pindala 17,41 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5595 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

9)   Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolga alevikus 13,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 120 (katastritunnus 35203:001:0228, pindala 13,8482 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8795) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

10) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolgakülas 1,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 135 (katastritunnus 42301:004:0399, pindala 3,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44208) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

11) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolgakülas 2,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 219 (katastritunnus 42301:004:0581, pindala 5,8099 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55070) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

12) Harju maakonnas Kuusalu vallas Muuksi külas 2,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Jaanistu (katastritunnus 35301:001:0926, pindala 2,56 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV82239) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

13) Harju maakonnas Kuusalu vallas Nõmmeveski külas 4,54 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lahemaa rahvuspark 97 (katastritunnus 42301:005:0496, pindala 257,57 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48373) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

14) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pärispea külas 0,41 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lutsu (katastritunnus 42301:003:1174, pindala 1,0816 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44305) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

15) Harju maakonnas Kuusalu vallas Tammistu külas 0,23 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 167 (katastritunnus 35301:001:0051, pindala 1,1601 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58601) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

16) Harju maakonnas Kuusalu vallas Tammistu külas 0,31 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 168 (katastritunnus 42301:001:0873, pindala 0,5836 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53855) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

17) Harju maakonnas Kuusalu vallas Viinistu külas 2,15 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 30 (katastritunnus 42301:003:0260, pindala 2,88 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5590) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Ala ei ole masinatega niidetav.

18) Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Paldiski linnas 2,13 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 298 (katastritunnus 43101:001:0121, pindala 33,2925 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79539) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

19) Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Paldiski linnas 4,12 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 298 (katastritunnus 43101:001:0121, pindala 33,2925 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79539) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

20) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Hagaste külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 375 (katastritunnus 20501:001:0355, pindala 0,8992 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV81413) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

21) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Jõeranna külas 0,41 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 187 (katastritunnus 20401:001:0101, pindala 3,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV63584) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

22) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 1,36 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 32 (katastritunnus 36801:001:0612, pindala 6,9 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58627) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

23) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 0,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 33 (katastritunnus 36801:001:0696, pindala 0,5301 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62456) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

24) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus 0,53 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 291 (katastritunnus 20501:001:0357, pindala 0,5313 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV81415) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

25) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus 8,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 1 (katastritunnus 39201:004:1120, pindala 95,5266 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3127) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

26) Ühise pakkumisena Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Mudaste külas 1,77 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haava (katastritunnus 39201:004:0200, pindala 5,7699 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13086) ja 1,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 70 (katastritunnus 39201:004:0882, pindala 5,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV27342) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

27) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Tärkma külas 0,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 219 (katastritunnus 17501:004:0357, pindala 0,3776 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54618) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

28) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Tärkma külas 3,81 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 196 (katastritunnus 17501:004:0362, pindala 3,81 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54613) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

29) Ühise pakkumisena Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 2,14 ha, 2,74 ha, 2,25 ha, 2,26 ha, 1,27 ha ja 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 (katastritunnus 81501:001:0113, pindala 36,02ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

30) Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Pimestiku külas 1,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Narva metskond 2 (katastritunnus 85101:001:0430, pindala 89,12 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV4550 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

31) Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Pedassaare külas 1,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Halliku metskond 131 (katastritunnus 71301:001:0373, pindala 1,7617 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV63134) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Ligipääs läbi eramaade.

32) Järva maakonnas Järva vallas Jalgsema külas 3,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rava metskond 345 (katastritunnus 25702:001:0207, pindala 11,36 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43405) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

33) Järva maakonnas Järva vallas Jalgsema külas 1,27 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rava metskond 345 (katastritunnus 25702:001:0207, pindala 11,36 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43405) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

34) Järva maakonnas Järva vallas Mägede külas 0,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rava metskond 1 (katastritunnus 12901:001:0460, pindala 1218,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5448 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

35) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Haapsalu linnas Haeska külas 0,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Põhja-Utirahu (katastritunnus 67405:004:0064, pindala 0,7079 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10284) ja 0,59 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lõuna-Utirahu (katastritunnus 67405:004:0065, pindala 0,586 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10285) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

36) Lääne maakonnas Haapsalu linnas Nõmme külas 2,41 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 178 (katastritunnus 67401:001:0623, pindala 4,94 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58117) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

37) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Einbi külas / Enby 8,52 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 208 (katastritunnus 52001:001:1397, pindala 8,52 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV74781) ja 0,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 143 (katastritunnus 52001:005:0390, pindala 12,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50495) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

38) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Osmussaare külas 15,87 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Osmussaare maastikukaitseala 3 (katastritunnus 52001:001:1083, pindala 105,29 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46773) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

39) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 1,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 127 (katastritunnus 45202:001:0087, pindala 20,76 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10502) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

40) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 4,76 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 102 (katastritunnus 45202:001:0094, pindala 85,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10303) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

41) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas 1,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 177 (katastritunnus 34201:001:0266, pindala 16,0799 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44751) ja 2,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 231 (katastritunnus 34201:001:0289, pindala 8,5399 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49788) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

42) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 4,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 32 (katastritunnus 90701:001:0385, pindala 4,71 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24806), 2,06 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 10 (katastritunnus 90701:001:0386, pindala 2,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24807), 1,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 11 (katastritunnus 90701:001:0387, pindala 1,1191 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24808) ja Kersleti külas 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 8 (katastritunnus 90701:001:0379, pindala 1,2536 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24803) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

43) Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 0,94 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 58 (katastritunnus 90701:001:0519, pindala 32,5 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56409) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

44) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Vormsi vallas Diby külas 6,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rannaniidu (katastritunnus 90701:003:0297, pindala 6,85 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24794), 4,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 22 (katastritunnus 90701:003:0298, pindala 11,45 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24795), 1,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 35 (katastritunnus 90701:003:0299, pindala 1,202 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24796) ja 0,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 23 (katastritunnus 90701:003:0303, pindala 0,5404 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24799) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

45) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Vormsi vallas Suuremõisa külas 0,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 69 (katastritunnus 90701:001:0516, pindala 1,3772 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56237) ja 1,33 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 13 (katastritunnus 90701:002:0339, pindala 37,2 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31593) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

46) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Joandu külas 1,01 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 12 (katastritunnus 88701:001:1150, pindala 106,88 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5010 ) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

47) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Karula külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 204 (katastritunnus 88701:001:0429, pindala 4,59 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59568) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

48) Ühise pakkumisena Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas 0,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 149 (katastritunnus 88701:001:0490, pindala 20,4 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60146), 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 101 (katastritunnus 88701:002:0216, pindala 4,26 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49659) ja Metsanurga külas 0,02 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 31 (katastritunnus 88701:002:0830, pindala 770,39 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5034) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

49) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas 0,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 102 (katastritunnus 88701:002:0217, pindala 2,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49657 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

50) Ühise pakkumisena Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Käsmu külas 1,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 327 (katastritunnus 19101:001:0058, pindala 2,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79141) ja 0,38 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 109 (katastritunnus 92201:014:0105, pindala 2,94 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49674) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

51) Ühise pakkumisena Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Käsmu külas 0,46 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 128 (katastritunnus 92201:014:0015, pindala 1,1382 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9949) ja 4,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 60 (katastritunnus 92201:014:1200, pindala 21,56 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5079) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Ligipääs keeruline.

52) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Tõugu külas 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Oja (katastritunnus 88701:001:0230, pindala 24,44 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39031 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

53) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Tõugu külas 0,91 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 180 (katastritunnus 88701:001:0364, pindala 37,52 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59534 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

54) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Uuskülas külas 9,79 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lahemaa rahvuspark 6 (katastritunnus 88701:001:0930, pindala 1685,86 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31017) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

55) Ühise pakkumisena Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas 0,46 ha ja 1,17 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 99 (katastritunnus 27301:001:0119, pindala 99,1 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20048) ning 0,72 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 95 (katastritunnus 27301:001:0137, pindala 1203,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20063) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

56) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas 0,99 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 99 (katastritunnus 27301:001:0119, pindala 99,1 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20048) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

57) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas 4,52 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 95 (katastritunnus 27301:001:0137, pindala 1203,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20063) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

58) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas 1,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 95 (katastritunnus 27301:001:0137, pindala 1203,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20063) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

59) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas 1,34 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 95 (katastritunnus 27301:001:0137, pindala 1203,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20063) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

60) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas 3,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 95 (katastritunnus 27301:001:0137, pindala 1203,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20063) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

61) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas 0,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 95 (katastritunnus 27301:001:0137, pindala 1203,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20063) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

62) Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas Letipea külas 2,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kunda metskond 204 (katastritunnus 90201:001:0463, pindala 2,73 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64570) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Ligipääs läbi eramaade.

63) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Uuemaa külas 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Nigula looduskaitseala 14 (katastritunnus 21401:001:0114, pindala 2 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV82047) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 25. juunist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

64) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 0,23 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Roosopi (katastritunnus 19502:001:0163, pindala 0,2871 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10945) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

65) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Jõeääre külas 0,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihula metskond 449 (katastritunnus 43001:001:0309, pindala 2,62 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV83388) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

66) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kelu külas 2,75 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihula metskond 281 (katastritunnus 41101:001:0544, pindala 2,75 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65623) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

67) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Matsalu küla külas 2,48 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 337 (katastritunnus 41101:001:0243, pindala 159,04 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13478) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

68) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nedrema külas 3,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Nedrema looduskaitseala 3 (katastritunnus 33404:004:0227, pindala 198,84 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV30295) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks Maatükil on 3,8 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

69) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rooglaiu külas 2,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Pikanina (katastritunnus 19501:001:0224, pindala 2,63 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10218) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

70) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rooglaiu külas 1,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Moori neem (katastritunnus 19501:001:0239, pindala 1,6633 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11711) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

71) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Saulepi külas 19,48 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Saulepi (katastritunnus 86301:006:0068, pindala 19,48 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13947) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

72) Ühise pakkumisena Pärnu maakonnas Saarde vallas Kanakülas 4,26 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kanaküla metskond 1 (katastritunnus 71101:003:0106, pindala 2229,57 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2003) ja 3,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kanaküla metskond 25 (katastritunnus 71101:003:0134, pindala 10,97 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV29599) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

73) Pärnu maakonnas Saarde vallas Kanakülas 1,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kanaküla metskond 32 (katastritunnus 71101:003:0149, pindala 3,16 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52576) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

74) Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 1,63 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 119 (katastritunnus 80802:001:0220, pindala 1,7989 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9874) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

75) Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 3,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 108 (katastritunnus 80802:001:0228, pindala 3,32 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9877) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

76) Rapla maakonnas Kohila vallas Kadaka külas 1,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vahastu metskond 201 (katastritunnus 31701:004:0367, pindala 3,51 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44836) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 15. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

77) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Lokuta külas 3,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 167 (katastritunnus 42702:001:0204, pindala 4,39 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50049) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

78) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Metsaääre külas 5,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166 (katastritunnus 50403:003:0246, pindala 20,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

79) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Metsaääre külas 2,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166 (katastritunnus 50403:003:0246, pindala 20,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

80) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva külas 0,6 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Velise metskond 39 (katastritunnus 50404:002:0900, pindala 288,15 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5344) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

81) Saare maakonnas Muhu vallas Rässa külas 1,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Karjalasma metskond 148 (katastritunnus 47801:001:0408, pindala 1,559 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60705) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

82) Saare maakonnas Muhu vallas Võikülas 0,22 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Jaana (katastritunnus 47801:008:0356, pindala 0,2152 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11114) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

83) Saare maakonnas Saaremaa vallas Laevaranna külas 3,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 266 (katastritunnus 85801:005:0018, pindala 38,1599 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV25228) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

84) Saare maakonnas Saaremaa vallas Türju külas 4,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 869 (katastritunnus 80701:001:0783, pindala 5,35 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65043) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

85) Saare maakonnas Saaremaa vallas Viidu-Mäebe külas 2,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Viidumäe looduskaitseala 19 (katastritunnus 30101:005:0457, pindala 14,82 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54733) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

86) Valga maakonnas Otepää vallas Miti külas 2,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aakre metskond 97 (katastritunnus 58201:002:2320, pindala 222,85 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12510) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 25. juunist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

87) Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas 3,75 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Taheva metskond 33 (katastritunnus 77901:001:0038, pindala 13,66 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49834) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

88) Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas 0,59 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Taheva metskond 34 (katastritunnus 77901:001:0039, pindala 5,71 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49832) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

89) Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Metskülas 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa metskond 35 (katastritunnus 87001:003:7844, pindala 19,15 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2701) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

90) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Jõekülas 6,01 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aimla metskond 244 (katastritunnus 89202:001:0123, pindala 149,32 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44694) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

91) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Meleski külas 2,48 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 118 (katastritunnus 32802:004:0163, pindala 137,02 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43350) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

92) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Tohvri külas 1,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kõpu metskond 2 (katastritunnus 62902:001:1241, pindala 377 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7171) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

93) Ühise pakkumisena Viljandi maakonnas Viljandi vallas Vaibla külas 6,81 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 114 (katastritunnus 32802:004:0167, pindala 10,11 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43347), 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 116 (katastritunnus 32802:004:0169, pindala 2,2799 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43349) ja 1,83 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 130 (katastritunnus 32802:004:0180, pindala 40,05 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54179) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

94) Võru maakonnas Antsla vallas Ähijärve külas 2,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Antsla metskond 128 (katastritunnus 14301:001:0157, pindala 4,18 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60629) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

95) Võru maakonnas Rõuge vallas Kuutsi külas 1,43 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 20 (katastritunnus 49301:001:0118, pindala 1,4289 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65053) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

96) Võru maakonnas Setomaa vallas Ala-Tsumba külas 2,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 141 (katastritunnus 46001:002:0362, pindala 3,41 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53138) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

97) Võru maakonnas Setomaa vallas Härmä külas 1,14 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 2 (katastritunnus 46001:001:0403, pindala 1,5611 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53132) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

98) Võru maakonnas Setomaa vallas Härmä külas 0,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 8 (katastritunnus 46002:001:0259, pindala 0,8677 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53137) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

99) Võru maakonnas Setomaa vallas Ignasõ külas 0,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 128 (katastritunnus 46001:001:0043, pindala 7,71 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43342) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

100)               Võru maakonnas Setomaa vallas Ignasõ külas 0,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 134 (katastritunnus 46001:001:0407, pindala 0,2301 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55163) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

101)               Võru maakonnas Setomaa vallas Kõõru külas 2,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 131 (katastritunnus 46001:001:0389, pindala 12,69 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52989) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

102)               Võru maakonnas Setomaa vallas Navikõ külas 0,69 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 3 (katastritunnus 46001:001:0404, pindala 0,8594 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53131) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

103)               Võru maakonnas Setomaa vallas Navikõ külas 0,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 5 (katastritunnus 46001:001:0406, pindala 0,7183 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53129) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

104)               Võru maakonnas Setomaa vallas Navikõ külas 0,71 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 9 (katastritunnus 46001:001:0400, pindala 0,9777 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53133) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

105)               Võru maakonnas Setomaa vallas Tuplova külas 3,21 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 129 (katastritunnus 46001:002:0368, pindala 4,04 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55164) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

106)               Võru maakonnas Setomaa vallas Tuplova külas 2,06 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 130 (katastritunnus 46001:002:0359, pindala 3,13 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52985) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

107)               Võru maakonnas Setomaa vallas Tuplova külas 2,22 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 149 (katastritunnus 46001:002:0364, pindala 4,46 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52983) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

108)               Võru maakonnas Setomaa vallas Väiko-Härmä külas 1,17 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Nakrimüüri (katastritunnus 46002:002:2180, pindala 9,77 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41154) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

109)               Võru maakonnas Võru vallas Piusa külas 1,28 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Orava metskond 102 (katastritunnus 54701:002:0216, pindala 2,96 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47063) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

110)               Võru maakonnas Võru vallas Piusa külas 16,39 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Orava metskond 103 (katastritunnus 54701:002:0217, pindala 27,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47064) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

111)               Võru maakonnas Võru vallas Piusa külas 9,96 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Orava metskond 104 (katastritunnus 54701:003:0328, pindala 29,46 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47062) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

112)               Võru maakonnas Võru vallas Tellaste külas 0,48 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 154 (katastritunnus 46002:001:0264, pindala 0,7143 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54655) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

113)               Võru maakonnas Võru vallas Tellaste külas 3,17 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 6 (katastritunnus 46002:001:0262, pindala 6,33 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54137) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

114)               Võru maakonnas Võru vallas Tellaste külas 1,53 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 7 (katastritunnus 46002:001:0263, pindala 2,04 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54136) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

Kasutamiseks antava maatüki paiknemise kohta saab infot Maa-ameti „Riigimaa kasutuse“ rakendusest, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Looduskaitseosakonna töötajalt Saima Uusmalt, telefon 50 99538, e-post  rmkplk@rmk.ee.

 

RMK valduses olevate poollooduslikke kooslusi sisaldavate kinnisasjade kasutusse andmise kord  

Kasutusse andmise põhitingimused

1.   Maatükk antakse kasutamiseks poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eesmärgil. Rendileandmise lisatingimuseks on eritingimuste täitmine ja kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel maaüksusel.

2.   Maatükk antakse kasutaja kasutusse tähtajaga kümme (10) aastat.

3.   Maatüki paiknemine kinnisasjal fikseeritakse asendiplaanil, mida käsitletakse rendilepingu lahutamatu osana.

4.   Renditasu maksmine toimub üks kord aastas, vastava aasta 31. detsembriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses.

5.   Rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga järgmise kolme aasta möödumisel. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates maarendilepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga;

6.   Rentnikul on kohustus:

6.1 kasutada maatükki punktis 1 nimetatud eesmärgil;

6.2 tasuda maamaksu, kõrvalkulud ning koormised proportsionaalselt rendile antud maatüki suhtes katastriüksuse üldpindalasse vastava arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

7.   Rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

8.   Raiekohustusega maatükil taastamiseks vajalikud raietööd teostab RMK kolme aasta jooksul alates rendilepingu sõlmimisest. Renditasu raietöid nõudva kasutusala eest ei arvestata. Peale raietööde teostamist allkirjastatakse rentnikuga taastamisraiega hõlmatud maatüki osa kohta üleandmise-vastuvõtmise akt ja vastavalt sellele suureneb renditasu;

9.   Maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

10.   Maatüki hooldamisel tekkinud saaduste (niide, hein, võsa, roog jms.) ladustamine kasutusse antud alast väljapoole RMK teistele maatükkidele ei ole lubatud.

11.   Maatükk antakse üle koos maarendilepingu sõlmimisega allkirjastatava vara üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

12.   Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise‑vastuvõtmise akti alusel. Rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki maarendilepingujärgsele kasutamisele.

 

Valikpakkumisel osalemine, pakkumuste hindamine, eelistatud isikud ja pakkumuste edukaks tunnistamine

 

13.   Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK veebilehel ja enne pakkumise tegemist maatüki tähelepanelikult looduses üle vaatama. Maatüki ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maatüki seisukorrast.

14.   Valikpakkumisel alghinda ei määrata, selle esitab pakkuja

15. Valikpakkumisel osalemise avaldus on soovitatav esitada RMK veebilehel avaldatud teates toodud vormil (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel https://media.rmk.ee/files/Avaldus_PLK_enampakkumisel_osalemiseks.pdf )

16.           Avaldusel tuleb märkida järgmised andmed:

16.1   pakkuja nimi, isiku- või registrikoodi, elu- või asukoht, e-posti aadress ja telefoni number. Äriregistri registrikoodi ja nime erinevusel loetakse kehtivaks registrikood;

16.2   maatüki lähiaadress, pakkumise teates olev maatüki jrk nr ja katastritunnus. Maatüki andmete erinevuse korral loetakse kehtivaks järjekorranumber;

16.3   maatüki kasutamise aastatasu pakkumissumma ilma käibemaksuta. Tasu suurus peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega täisarvuna eurodes. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, ümardatakse summa täisarvuni. Ühise pakkumisena kasutusse antavate maatükkide korral märkida kasutamise aastatasu pakkumissumma kogu kasutusala kohta;

16.4   nõustumine valikpakkumisel osalemise ja maa kasutuseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud valikpakkumisteates;

16.5   pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi ja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

17.       Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus, mis on tähistatud märkega „Maade kasutusse andmine“. Ümbrikule märkida pakkuja kontaktandmed, maatüki lähiaadress, mille kohta pakkumine esitatakse ning hoiatusmärge "Mitte avada enne 30. aprilli 2020. a kell 12.00“ Pakkumised tuleb esitada aadressile: RMK Laiksaare kontor Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond hiljemalt 30.04.2020, kell 11.00. Koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra tõttu on kontor avalikkusele suletud, pakkumised saata soovitavalt posti teel.

18.           Pakkumised avatakse 30.04.2020. a kell 12.00 aadressil: Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond. Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse esitaja on RMK Laiksaare kontorisse edastanud ettenähtud tähtpäevaks.

19.   Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

20.   Valikpakkumisele ei lubata isikud, kellel on võlgnevusi või muid täitmata lepingulisi kohustusi rendileandja ees.

21.   Valikpakkumise protokolli teeb RMK looduskaitseosakond teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast pakkumise avamist.

22.   Parimaks pakkumuseks tunnistatakse kõrgeima hinnaga pakkumine.

23.   Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat maatükki enne valikpakkumist õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus maatükk kasutusse saada valikpakkumisel parima pakkuja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui ta kinnitab kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust. Nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu.

24.   Isikul, kes kasutas valikpakkumisel oleva maatükiga külgnevat maatükki enne valikpakkumist ning kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus maatüki kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust. Nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu. Kui õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse nendest kõrgema pakkumise teinud isikut.

25.   Juhul kui eelisõigust tahab samaaegselt kasutada nii õiguslikul alusel pakkuja ja külgneva maatüki kasutaja, siis eelistatakse õiguslikul alusel maatüki endist kasutajat.

26.   Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon valikpakkumise võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kuni 10 päeva jooksul täiendada. Kui ka täiendavad pakkumised on võrdväärsed, otsustatakse võitja liisuheitmise teel.

27.   RMK looduskaitseosakonna juhataja kinnitab käskkirjaga valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

 

Lepingu sõlmimine

28.   RMK looduskaitseosakonna maarendilepingute spetsialist sõlmib maarendilepingu isikuga, kelle pakkumine on tunnistatud edukaks.

29.   Edukaks pakkujaks tunnistatud isikul on kohustus rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tasuda tagatisraha, mille suurus võrdub ühe aasta renditasu ja kasutusse võetava maa maamaksu summaga, millele tuleb lisada 10% võimalike nõuete katteks. Edukaks pakkujaks tunnistatud isikul tuleb tagatisraha tasuda 10 tööpäeva jooksul arvates pakkumise edukaks tunnistamise otsuse saamisest;

30.           Rendileping edukaks pakkujaks tunnistatud isikuga sõlmitakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates tagatisraha laekumisest RMK arveldusarvele (rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1).