Isikuandmete töötlemine video ja piltide puhul

Isikute jäädvustamisel lähtub RMK isikuandmete kaitse seadusest.

RMK korraldatavatel avalikel üritustel osaledes tuleb osalejatel arvestada, et üritust võidakse avalikustamise eesmärgil heli- või pildimaterjalina jäädvustada nii RMK kui teiste osalejate poolt.

RMK jäädvustab enda hallatavatel avalikel aladel toimuvat, vastavates kohtades on väljas sellest teavitavad sildid.

RMK Tallinna ja Tartu kontori ning Sagadi metsakeskuse territooriumile on isikute ja vara kaitseks paigaldatud valvekaamerad. RMK töötleb andmeid üksnes kaamerate paigaldamise eesmärgist lähtuvalt, salvestised kirjutatakse automaatselt üle hiljemalt ühe kuu jooksul.


Viimati uuendatud 27.01.2021