Dokumendiregister

Dokumendiregister võimaldab tutvuda RMK dokumentidega alates 1. juulist 2008. a. Avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumentide sisuga on võimalik tutvuda alates 1. jaanuarist 2010. a loodud dokumentide puhul.

Dokumendiregistri vaatamiseks tuleb valida vastav dokumendisari, struktuuriüksus(ed) ja dokumendi kuupäeva ajavahemik. Mitme üksuse valimiseks tuleb all hoida ctrl klahvi. Valiku tulemuseks on dokumentide nimekiri, mis on sorteeritud dokumendi kuupäeva järgi kahanevalt. Registris on võimalik andmeid veergude järgi sorteerida, vajutades veeru pealkirjale.

Nimekirjas edasiliikumiseks tuleb kasutada nimekirja all olevat leheküljenumbrite vahemikku, mille suurust saab ise häälestada.   

Selleks, et tutvuda dokumendi metaandmetega ja dokumendiga seotud teiste dokumentidega, tuleb nimekirjas klikata dokumendi pealkirjale. Juurdepääsupiiranguga (s.h aegunud piirangugadokumentide ja dokumentidega, mis sisaldavad isikuandmeid) (v.a kui nende avalikustamise kohustus tuleneb seadusest), sisuga ei ole avaneval lehel võimalik tutvuda. Nimetatud dokumentidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Kui vastavas dokumendiregistris dokumente ei leidu, teavitatakse sellest kasutajat.

Ava dokumendiregister