Isikuandmete töötlemine RMK-sse tööle või praktikale kandideerimisel

Tööle või praktikale kandideerimisel lähtub RMK isiku poolt kandideerimise käigus edastatud andmetest.

Kui isik ei osutu valituks, säilitab RMK tema andmeid vaid konkursi vaidlustustähtaja lõpuni või küsib isiku nõusolekut andmete pikemaks säilitamiseks.


Viimati uuendatud 15.01.2019