Teade Kehra terviseraja ümbruse riigimetsas ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise kava valmimisest ja kinnitamisest
13.05.2022

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kehra terviseraja ümbruse riigimetsa majandamise kava aastateks 2022–2031.
Kinnitatud Kehra terviseraja ümbruse riigimetsa metsatööde kava on avaldatud RMK kodulehel.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931

***

Teade Kehra terviseradade ümbruse riigimetsas plaanitavatele metsatööde kavale saabunud ettepanekute kokkuvõtte avalikustamisest
05.05.2022

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.  Juhime tähelepanu, et kava projektile esitatud ettepanekud on tabelis allpool.

Saabunud ettepanekuid ja 22.04.2022.a toimunud koosolekul kokkulepitud raiete läbiviimise tingimusi arvesse võttes oleme hetkel Kehra terviseradade ümbruse riigimetsa kava aastateks 2022–2031 ümber muutmas. Kava kinnitamisest ja avalikustamisest teavitame Teid koheselt esimesel võimalusel.

Et ettepanekute kokkuvõtte avalikustamise teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöödest puudutavate inimesteni, palub RMK võimalusel levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931

***

Kutse Kehra terviseradade ümbruse riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule
07.04.2022


Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.
Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule 22.04.2022 kell 17.00 Lõhmuse tee ääres koordinaatidel XY: 6577063.42, 577840.87, lisan kohtumispaiga kaardilingi. 

Teeme üheskoos ringkäigu aladel, kuhu oleme metsatöid kavandanud, et selgitada metsas kohapeal, mis meil seal plaanis on, miks on need tööd vajalikud ning kuidas me neid teha kavatseme. Samuti kuulame veelkord kohalike kogukondade, elanike ja omavalitsuse ettepanekuid tööde paremaks korraldamiseks.
Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931

***

Teade Kehra terviseradade ümbruse riigimetsa pikaajalise kava projekti valmimisest 

15.03.2022

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Kehra terviseradade ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kehra terviseradade ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Kehra terviseradade riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 5.aprilliks 2022. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931

***

Kutse Kehra terviseradade ümbruse metsatööde arutelule

1. veebruar 2022

Anname teada, et RMK alustab Harjumaal Anija vallas Kehra terviseradade ümbruses asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Kehra terviseradade ümbruse metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad rahuldaks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi – kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada, puhata ja sportida ning neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud. Kohtume aruteluks Kehra Rahvamajas 16. veebruaril 2022 kell 18.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kehra terviseradade ümbrusesse metsatööde plaanimisel aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 22. veebruariks 2022.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK neil, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931