Metsatööde kavadele esitatud ettepanekud

Tabelist leiad kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) kohta esitatud ettepanekute kokkuvõtted, mis sisaldavad kõiki esitatud ettepanekuid koos ettepaneku esitaja nime ja ettepaneku arvestamise või mittearvestamise põhjendusega.

KAH-ala nimi
Ettepanekud metsaala KAH-alade hulka arvamiseks
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde kava projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest