Jahilubade kordusenampakkumine 2018/2019

RMK korraldab kirjaliku kordusenampakkumise jahilubade võõrandamiseks Kilingi-Nõmme Teesoo ja Saki jahialal, mis jäid 2.märtsil 2018 läbiviidud enampakkumisel võõrandamata. Kirjaliku kordusenampakkumise läbiviimine korraldatakse RMK juhatuse liikme 09.03.2018. a käskkirja nr 1-5/31 alusel.

Kordusenampakkumisele pannakse jahilubade ostueesõigus: Juriidilisele isikule või füüsilisest isikust jahimehele müüakse ühe jahiala sõralistest suurulukite jahilubade ostu eesõigus 2018/2019 jahihooajaks. Jahiload võõrandatakse ostueesõiguse enampakkumise võitjale RMK jahindustalituse käskkirjaga kinnitatud hinnakirja alusel. Teenuse eesmärk on aastaringse jahipidamisvõimaluse pakkumine jahialal jahimehele/jahiseltskonnale, kes soovib kompleksselt jahiala kasutada või ei oma piisavalt muid jahipidamisvõimalusi. Enampakkumise võiduga kaasneb jahialalt seireandmete ja kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumise, väikekiskjate, kobraste ning arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus.

Jahilubade ostu eesõiguse omandamine toimub kirjaliku enampakkumise korras. Pakkumused tuleb esitada 23. märtsiks 2018.a. RMK Ristipalo kontorisse Põlvamaal.

Vaata lähemalt siit.