Enampakkumise kord ja lisad

Kordusenampakkumise läbiviimise käskkiri

LISA 1: enampakkumiste kord
LISA 2: jahialade piirikirjeldused
LISA 3: jahialade nimekiri koos alghindadega
LISA 4: jahilubade ostueesõiguse pakkumuse vorm

Lisateave:

Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
tel 513 9642
e-post kalev.manniste@rmk.ee