RMK töötajate koosseis 2018

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2018

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Töölised

Kokku

Maakasutus

1

22

0

23

Metsamajandus

8

153

143

304

Metsakorraldus

1

70

0

71

Taimla- ja seemnemajandus

1

21

65

87

Puiduturustus

1

11

0

12

Looduskaitse

6

90

16

112

Administratsioon

10

63

12

85

Kokku

28

430

236

694