Euroopa orkaanid puiduhindu ei mõjuta 31.01

Tormides sai enim kannatada Saksamaa (ligi 25 milj. tm murtud puitu). Suured on tormikahjustused ka Rootsis ja Tšehhi Vabariigis (mõlemas 12 milj. tm),  Austrias (2,5 milj. tm) ja Poolas (1,5 milj. tm). Väiksemad on kahjud Lätis (500 000 tm),  Leedus (300 000 tm), Slovakkias (150 000 tm), Rumeenias (130 000 tm), Prantsusmaal (120 000 tm) ja Inglismaal (50 000 tm).

Kuna tuulemurru kogus pole liiga suur, eeldab EUSTAFOR, et hinnad puiduturul jäävad stabiilseks. „Ehkki 54 miljonit tihumeetrit puitu on tohutu kogus, on see siiski ainult 12% Euroopa kavandatud aastasest raiemahust ning selle mõju on kergesti neutraliseeritav,” ütles Euroopa Riigimetsade Assotsiatsiooni  (EUSTAFOR) president Thomas Uher. „Suure nõudluse tõttu kasutab ja töötleb puidutööstus selle materjali väga lühikese ajaga ära.“

Metsandusettevõtted on asunud tormi murtud puid koristama, et hoida ära kooreüraskite infektsiooni. EUSTAFORi andmetel kõrvaldatakse suurem osa tormimurrust  suveks. „Teame, et tormi murtud puitu on raskem koristada. Seepärast on oodata, et puidutootjatel läheb puiduvarumine sel aastal pisut rohkem maksma. See on kõige olulisem tagajärg, mille orkaanid metsandusele kaasa tõid,“ ütles Uher.

EUSTAFOR (European State Forest Association; Euroopa Riigimetsade Assotsiatsioon)  analüüsib ja uurib metsanduse arengutingimusi, et luua eeldused säästva metsanduse arendamiseks Euroopa riigimetsades. Ühendus varustab oma liikmeid vajaliku infoga (eriti EL-i regulatsioone ja direktiive puudutavas osas) ja esindab riigimetsade ühiseid huve Brüsselis. Samuti tegeleb EUSTAFOR ideede ja kontaktide vahendamisega Euroopa riigimetsade organisatsioonide vahel. 
Tööd alustas EUSTAFOR 2006. aasta kevadel. Ühenduses on esindatud enamik Euroopa Liidu liikmetest. Alates 2006. aasta 3. maist on ühenduse täieõiguslik liige ka RMK.
Hetkel on EUSTAFORi tegevjuht EV Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna endine juhataja Erik Kosenkranius.
Mets moodustab Euroopa pindalast 43%  ehk 166 miljonit hektarit. Keskmine riigimetsade osakaal on lähedane Eesti vastavale näitajale – 40% metsamaast.

Lisainfo:

Erik Kosenkranius
EUSTAFOR (European State Forest Association) tegevdirektor
E-mail : erik.kosenkranius@eustafor.eu
Tel. +32 49570 4559