RMK avab Kullengal arukase katmikala seemla 30.08

30. augustil avatakse Lääne-Virumaal, RMK Kullenga taimlas Eestis ainulaadne arukase katmikala seemla. 1000m² suurusest kasvuhoonest saab aastas ca 10 kg väga heade pärilike omadustega kaseseemet, millega on võimalik rahuldada Eesti taimlate seemnevajadus 1,5 - 2,0 miljoni kasetaime tootmiseks.

Projekti eesmärgiks on tagada arukase seemlaseemne piisav kogus taimlakülvideks, et toota taimi Eesti metsade uuendamiseks ja põllumaade metsastamiseks.
„Katmikseemla pikaajaliseks eesmärgiks on tagada läbi selektsiooni metsaomanikele kase puistute suurem tootlikus ning vineeri ja saetööstusele kvaliteetse kasepaku ja palgi saadavus” kinnitas RMK juhatuse liige Olav Etverk. 

Arukase katmikala seemla ehitustööd kestsid pea aasta. Seemla ehitamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 1 044 300 krooniga, 75 000 krooni tasus RMK omaosalusena.

Neljapäeval kell 14 algaval üritusel räägib metsaselektsioonist Heino Kaljurand Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusest. Ülevaate Eesti metsaseemne majandusest ja arukase katmikseemlast teeb RMK taimlamajanduse osakonna juhataja Esko Krinal.
      
Arukase katmikala seemla puudumise tõttu on Eestis kasutatud metsauuenduseks metsaseemet, mis on väga varieeruva kvaliteediga kuna sookase ja arukase osaliselt kattuvast õitseajast sisaldab palju madalakvaliteedilisi hübriide. Soomes läbi viidud uuringute tulemusel on seemlaseemnest kasvatatud taimede tüve maht 29% suurem kui sama vanadel metsaseemnest kasvatatud puudel. Kase katmikala seemla hakkab seemet tootma juba teisest aastast ja tagab ka igaaastase ühtlase seemnesaagikuse kuna katmikalal välistab ilmastikust tingitud seemnevahe aastad.   

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.

Lisainfo:  

Esko Krinal
RMK taimlamajanduse osakonna juhataja
503 8430
esko.krinal@rmk.ee

Elina Kink
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
511 0033
elina.kink@rmk.ee