RMK avab 30. oktoobril Harjumaal maastikusõidualad 29.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) avab 30. oktoobril Harjumaal kolm spetsiaalselt looduses tähistatud maastikusõiduala, mille eesmärgiks on maastikusõiduki kasutamisega keskkonnale ja maavaldajale võimaliku kahju tekitamise vältimine ning liiklusohutuse tagamine.

Kõik maastikusõidualad asuvad metsamajanduslikult väheväärtuslikel aladel ning seal ei esine eelneva kontrolli alusel looduskaitselisi väärtusi.
Esimestena avab RMK Padise vallas Padise maastikusõiduraja, Anija vallas Mustjõe maastikusõiduala ning Kuusalu vallas Aru maastikusõiduala. 

„Arvestades palju on Eestis erinevaid maastikusõidukeid, on selliseid alasid kindlasti vaja ja see on samuti üks võimalikke metsa rekreatiivse kasutamise viise,“ ütles RMK metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät.

Maastikusõiduvõimalused on jagatud tinglikult kaheks: maastikusõidualadeks ning maastikusõiduradadeks. Maastikusõiduala on looduses piiritletud ringpiiriga, mille sees võib igal pool sõita. Maastikusõidurada on aga kindlasuunaline mahamärgitud rada. Alade ülemäärase kasutamise tõttu tekkida võiva keskkonna kahjustamise või selle ohu korral jätab RMK endale õiguse seada piiranguid või keelata tegevus ette teatamata. Kahju põhjustamise korral vastutab kahju tekitamise eest, sõltumata oma süüst, ohu allikat valitsenud isik.

„Kindlasti on maastikusõidualade ja -radade avamine RMK poolt suur samm edasi. Saab ju nende organiseerimise ja inimeste teadlikkuse tõstmisega inimese tehnikahuvi ja looduse säästliku kasutamise ühendada“, märkis Eesti Autospordi Liidu 4x4 alakomitee esimees Mait Mumme.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest. Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.

Lisainfo maastikusõidualade kohta RMK kodulehel www.rmk.ee/metsapuhkus

Lisainfo:

Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Tel 520 5734
E-post toomas.vaat@rmk.ee  

Mait Mumme
EAL 4X4 alakomitee
Tel 506 9842
E-post mait.mumme@europart.ee