Nõukogu kutsus RMK juhatuse esimehe tagasi 29.08

28. augustil toimunud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu koosolekul otsustas nõukogu kutsuda tagasi RMK juhatuse esimehe Ülo Viilupi.

RMK nõukogu esimehe Ülle Rajasalu sõnul oli tegemist raske, kuid vajaliku otsusega. „Hindame Ülo Viilupit kui kauaaegset riigimetsanduses tegutsenud ja riigimetsandusse panustanud inimest. Samas tuleb tõdeda, et viimaste aastate jooksul on RMK kui suure ja laiahaardelise süsteemi juhtimises olnud mitmeid vajakajäämisi,“ selgitas Rajasalu.

RMK juhatuse esimehe koha täitmiseks korraldatakse vastavalt RMK põhimäärusele konkurss, konkursi tähtaeg on 21. september. Seni täidab juhatuse esimehe ülesandeid vastavalt juhatuse liikmete tööjaotusele juhatuse liige Raivo Võlli. Tööd jätkab ka juhatuse liige Olav Etverk.

Lisainfo:

Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
511 7319
ylle.rajasalu@tallinnlv.ee

Raivo Võlli
RMK juhatuse liige
504 5786
raivo.volli@rmk.ee