Balti Metsaseltsid peavad pärandkultuuri metsanduse oluliseks osaks 29.08

23.-25. augustini Saaremaal toimunud Balti Metsaseltside konverentsi peateemaks oli pärandkultuur metsas. Mändjalas toimuval üritusel osales enam kui 70 inimest Eesti, Läti ja Leedu metsaseltsidest. 

24. augustil toimunud konverentsil räägiti pärandkultuuri inventeerimisest Eestis, pärandkooslustest, samuti Eesti metsandusest. Oma riikide kogemusi jagasid ka Läti ja Leedu esindajad.

EMS aastakonverentsi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), ürituse viis läbi RMK koostöös EMS-ga. Ürituse täpsem kava ja ettekanded www.metsaselts.ee

Balti metsaseltside igaaastase kohtumise traditsioon sai alguse enne Teist maailmasõda, traditsioon taaselustati 1990. aastal.

Eesti Metsaselts (EMS) on 1991. a asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on ühendada metsandusliku mõttelaadiga metsamajandustöötajaid ja metsandus- ning loodushuvilisi isikuid, kellel on ühised aated Eesti metsanduse arendamisel ning metsa kasutamisel ja kaitsel.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.


Lisainfo:

Imre Kari
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna konsultant
501 6773