RMK juhatuse esimees on Aigar Kallas 26.10

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas 26. oktoobri koosolekul ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Aigar Kallase.

Juhatuse liikmeteks valiti RMK Kagu regiooni peametsaülem Tiit Timberg ja RMK Kirde regiooni peametsaülem Tavo Uuetalu. Uus juhatus alustab tööd 1. novembrist 2007.

RMK senised juhatuse liikmed Raivo Võlli ja Olav Etverk jätkavad tööd RMK süsteemis.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning säästva metsamajanduse standardi (FSC) sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani. RMK-s töötab üle 1100 inimese.

Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
528 1299