Raiejäätmed kui seni kasutamata ressurss 24.10

Homme, 25. oktoobril toimub hotellis Salzburg konverents raiejäätmete kasutamise võimalustest. Konverentsi finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF), selle korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Käesolev konverents võtab kokku uuringud, mille tegemist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF-i vahenditest projekti „Raiejäätmete kui taastuva energiaallika kasutuselevõtu ettevalmistus (nr 4.0202-0229) raames.

Konverentsi eesmärk on tutvustada huvilistele raiejäätmete varumise  tehnoloogiaid, logistikaga seotud küsimusi ja raiejäätmete varumise mõju keskkonnale. Samuti antakse metsaomanikele, tarnijatele, katlamajadele ning teistele huvilistele ülevaade hetkeolukorrast ja teistest raiejäätmetega seonduvatest probleemidest.

25. oktoobri konverentsil osalemine on tasuta, ürituse päevakava on avaldatud RMK kodulehel.
Tänaseks on konverentsile on registreerunud juba üle 100 osaleja.

10. mail 2007 viis RMK sama projekti raames läbi esimese seminari. Metsanädala raames toimunud üritusel osales enam kui 80 inimest.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest. Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.


Lisainfo:

Heiki Hepner
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna arendusdirektori asetäitja
GSM 502 7325
heiki.hepner@rmk.ee