Algab Mets Puhtaks heakorrakampaania 24.09

24. septembril algab Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja MTÜ Timur koostöös üleriigiline heakorrakampaania Mets Puhtaks. 29. septembrini vältava kampaania eesmärgiks on teavitada avalikkust Eesti metsade heakorrast ja kutsuda inimesi üles käituma loodussäästlikult.

Kampaania raames toimub ka 3 päevane üleriigiline koristusaktsioon 47 objektil, mille koristamisel lööb kaasa kokku 1235 vabatahtlikku. Kampaanias osaleb 34 RMK metskonda, kes valivad välja koristamist vajavad objektid ning juhendavad vabatahtlikke koristusaktsiooni käigus. Eelmisel aastal koristati kampaania käigus 65 tonni prügi.

„Metsade prügistamine on väga terav probleem enamuse linnade ja asulate ümbruses. Näib, et inimesed ei hooli ümbritsevast keskkonnast kui leiame metsast iga aastaga aina enam olmeprügi. Näiteks plastikkott laguneb looduses 20 ja konservikarp 100 aastat.“, ütles kampaania RMK poolne koordinaator, metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät. 2006 aastal koristas RMK riigimetsast 588 tonni prügi (30 vagunitäit), mille likvideerimiseks kulus üle miljoni krooni.

Põlvamaal asuv Vana-Koiola kool käib koristamas kogu kooliperega. „Osaleme projektis juba kolmandat korda. Loodame, et laste hooliv suhtumine aitab kaasa ka täiskasvanud pereliikmete käitumismallide muutumisele“ kinnitas kooli juhataja Siret Lillemäe.

Keskkonnainspektsiooni andmetel karistati 2006. aastal kokku 330 isikut jäätmehooldusnõuete rikkumise või jäätmete ladustamise eest väljaspool ettenähtud kohta. Maksimaalne karistusmäär jäätmeseaduse nõuete rikkumise eest on füüsilisele isikule 18 000 ja juriidilisele isikule 50 000 krooni.

Kampaania Mets Puhtaks toimub sel aastal seitsmendat korda.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Tel 676 7520
E-post toomas.vaat@rmk.ee  
www.rmk.ee  

Helvin Kaljula
MTÜ TIMUR projekti koordinaator
Tel 5665 4319
E-post helvin@timur.ee
www.timur.ee