RMK Sagadi metsakeskuse majutuskompleks on renoveeritud 23.01

Jaanuari lõpuks said valmis RMK Sagadi metsakeskuse majutuskompleksi renoveerimistööd. Põhjaliku ümberehituse käigus kasvas ööbimiskohtade arv 28-lt 56-le, samuti kaasajastati restorani köök. Lisaks on uuenenud hoones kaks seminariruumi.

„Metsakeskuse põhiülesanne on keskkonnateadlikkuse edendamine, seda ka koolituste, seminaride ja muude ürituste abiga,” ütles RMK Sagadi metsakeskuse juhataja Krista Keedus. „Sellest ka vajadus kaasaegsete konverentsi- ja majutusruumide järele. Loomulikult majutame võimaluse korral ka teisi, kellel Lahemaa looduse ja ajaloo vastu huvi.”

Majutuskompleksi renoveerimiseks korraldati riigihange 2005. aasta lõpul. Tööd teostas Teena Ehitus. Kokku läksid renoveerimistööd maksma 21 miljonit krooni. Renoveerimisprojekti koostas TTV Projekt.

„Algselt pidi majutuskompleks valmis saama juba suvel,” ütles Keedus. „Lõplik valmimine venis aga ehitusturul praegu valitseva üldise tööjõu- ja materjalidefitsiidi tõttu. Samuti tuli ette võtta mõningaid töid, mida algselt plaanis polnud – näiteks täiendavad soojustus-, haljastus- ja kanalisatsioonitööd.”

Renoveerimise käigus viidi elektriküttelt puitgraanulküttele majutuskompleksi küttesüsteem ja vahetati uksed-aknad, samuti kujundati ümber siseõu. Möödunud aasta kevadel kolis majutuskompleksist oma majja metsamuuseum.

RMK Sagadi metsakeskus korraldab keskkonna- ja loodushariduslikku tegevust Sagadi looduskoolis, viib läbi erinevaid keskkonnahariduslikke koolitus- ja koostööprojekte, säilitab ja edendab metsanduslikku kultuuripärandit, viib läbi metsandusajalooga seotud uurimusi ja korraldab kultuuri-, teadus- ja puhkeüritusi. Metsakeskuse hallata on 18. sajandist pärinev hilisbarokne Sagadi mõisakompleks.


Lisainfo:

Krista Keedus,
RMK Sagadi metsakeskuse juhataja
507 9077
krista.keedus@rmk.ee
www.sagadi.ee