Metsatöötajate Ametiühing ja RMK sõlmisid 2008.a palgakokkuleppe 21.12


Metsatöötajate Ametiühingu esimees Konstantin Prozes ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse esimees Aigar Kallas allkirjastasid eile RMK töötajate 2008. aasta palgatingimuste kokkuleppe, mille kohaselt tõusevad järgmisel aastal RMK töötajate palgad 15%.

Muud palgatingimuste kokkuleppe punktid jäid samaks võrreldes 2007. aasta kokkuleppega.

1. novembril ametisse asunud juhatus kohtus Eesti Metsatöötajate Ametiühingu esindajatega novembri teises pooles. Üheks olulisemaks teemaks mõlema poole jaoks oli töötajate palgatõus. Esimesel kokkusaamisel saavutati põhimõtteline kokkulepe, mille ka RMK nõukogu heaks kiitis.

RMK kollektiivlepingu lisana kehtestatud RMK töötajate palgatingimuste kokkulepe vaadatakse koostöös Metsatöötajate Ametiühingu esindajatega igal aastal üle ning kaasajastatakse vastavalt vajadusele. Kollektiivleping sõlmitakse kaheks aastaks, praegune leping kehtib 2008 aasta lõpuni.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Konstantin Prozes
Eesti Metsatöötajate ametiühingu esimees
konstantinprozes@hot.ee
tel 6419 187

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
aigar.kallas@rmk.ee
gsm 528 1299
www.rmk.ee