RMK tutvustab Moldova metsamajandajatele Eesti kogemust 19.11

18.-23. novembrini külastab RMK-d 15-liikmeline Moldova delegatsioon, kuhu kuuluvad nii Moldsilva kui ka teiste organisatsioonide esindajad. Visiidi eesmärk on saada põhjalik ülevaade Eestis möödunud 15 aasta jooksul metsanduse ja looduskaitse vallas läbi viidud reformidest ning seda infot kasutades Moldovas sarnaseid protsesse tõhusamalt planeerida ning läbi viia.
 
Visiidi põhiosa on Sagadis toimuv 3-päevane seminar, kus käsitletakse metsanduse arenguprogrammi ning metsapoliitika koostamist, metsanduse ja looduskaitse administreerimises läbi viidud reforme, RMK tegevust, tulemusnäitajaid ja struktuuri, bioloogilise mitmekesisuse kaitset ning seda toetavaid IT lahendusi, olulisemaid metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitsele suunatud projekte, looduskaitsekeskuse tegevust, jahindust ja ulukihoolet ning metsatööstuse arengut.

Seminari jooksul toimuvad mitmed väljasõidud. Külastatakse RMK Kirde regiooni keskust, LKK regioonikeskust, Estonian Celli tehast, Imavere Saeveskit  ja ka RMK peakontorit.
 
Moldova delegatsiooni programm päädib ajurünnakuga Moldova metsandusadministratsiooni arenguvajadustest ja -võimalustest, mis toimub 22. novembril RMK peakontoris.

Tutvu visiidi ajakavaga.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.

Lisainfo:

Kristjan Tõnisson
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna vanemkonsultant
kristjan.tonisson@rmk.ee
GSM 5691 8728