Laupäeval algab metsaistutuskampaania “Greenwave” 14.04

Laupäeval, 14. aprillil kell 11 algab Viljandimaal Abja vallas tänavuse metsaistutuskampaania. Ürituse avavad Viljandi maavanem Kalle Küttis ja RMK Edela regiooni peametsaülem Aivar Laud. Osa võtma on kutsutud Viljandimaa kodanikuühenduste esindajad, omavalitsuste esindajad, kultuuriinimesi ja ettevõtjaid. Istutamise käigus taasmetsastatakse 2005. aasta jaanuaritormis kannatada saanud Umbsoo metsaala. Päeva lõpetab piknik vendade Johansonide muusika saatel.

Tänavune metsaistutuskampaania on pühendatud Euroopa Liidu 50. juubelile. Idee tähistada Euroopa Liidule aluse pannud Rooma lepingute 50. juubelit ulatusliku metsaistutuskampaaniaga sündis valitsuse kommunikatsioonibüroos. Üleskutse juubeli puhul metsa istutada esitati teistelegi Euroopa Liidu liikmesriikidele. Sellest ka projekti rahvusvaheliselt mõistetav nimi - Greenwave. Kampaania raames on puude istutamisest teada andnud Läti, Leedu, Slovakkia, Küpros Belgia, Malta ja Rumeenia.

Eestis on lisaks loodusest hoolivatele inimestele otsustanud kampaanias osaleda EMT, Eesti Väärtpaberite Keskregister (OMX Tallinn), Tallink ja Elisa.

Istutamist korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Istutamiseks on üle Eesti välja valitud ning ette valmistatud ligi 250 lanki. Istutustalgutele saab RMK kodulehel registreeruda 20. aprillini.

Lõuna-Eestist, Umbsoolt alguse saav roheline laine kandub üle kogu Eesti jõudes mai alguseks välja Põhja-Eestisse.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on umbes 38% Eesti metsadest.

Euroopa Liidu 50. juubeli tähistamisest saab täpsemalt lugeda Euroopa aastapäeva veebist http://europa.eu/50/index_et.htm

Lisainfo:

Elina Kink
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
GSM 511 0033
E-post elina.kink@rmk.ee