RMK sai juhatuse ja uue nõukogu esimehe 14.02

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas oma 13. veebruari koosolekul juhatuse esimehe Ülo Viilupi ettepanekul ametisse juhatuse liikmed ja määras nende vastutusvaldkonnad. Kolmeliikmeline juhatus on RMK-l vastavalt aasta algusest jõustunud uuele metsaseadusele ja astub ametisse 15. veebruarist.

Juhatuse liikmeks metsakasutuse valdkonnas kinnitati RMK senine metsamajanduse direktor Raivo Võlli. Lisaks metsade majandamisele puidu saamise eesmärgil jääb edaspidi tema vastutusalasse ka puhke- ja jahimajanduse korraldamine.

Juhatuse liikmeks metsakasvatuse valdkonnas kinnitati RMK nõukogu senine esimees, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse senine asekantsler Olav Etverk. Lisaks taimlamajandusele, metsauuendusele ja –korraldusele hakkab tema vastutusvaldkonda kuuluma ka maastiku, pärandkultuuriobjektide ja kaitstavate loodusobjektide hoidmise korraldamine.

Tagasiastumispalve RMK nõukogu esimehe kohalt esitas Olav Etverk nõukogule tänavu 31. jaanuaril, valitsus kinnitas selle 8. veebruaril. 7. veebruaril teatas Etverk lahkumisest Keskkonnaministeeriumi asekantsleri ametikohalt.

RMK nõukogu uueks esimeheks valiti senine aseesimees, EMÜ professor ja Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes. Uue aseesimehe valimine otsustatakse tõenäoliselt järgmisel koosolekul märtsi lõpus.

Lisaks eelnevatele kuuluvad nõukogusse veel keskkonnaminister Rein Randver, TÜ dotsent Kostel Gerndorf, keskkonnaministri nõunik Karel Rüütli, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja kt Marku Lamp, Riigikogu liikmed Villu Reiljan ja Küllo Arjakas, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktor Kalle Karoles ning Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Ivar Sikk.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on umbes 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Ülo Viilup
RMK peadirektor
Telefon 676 7500