Euroopa Riigimetsa Assotsiatsioon avas kodulehekülje 12.03

EUSTAFOR (European State Forest Association; Euroopa Riigimetsa Assotsiatsioon)  avas märtsis kodulehekülje, kus saab näha Euroopa riikide metsandusalaseid dokumente, uuemat statistikat ja uudiseid. Lehekülg asub aadressil www.eustafor.eu

EUSTAFOR analüüsib ja uurib metsanduse arengutingimusi, et luua eeldused säästva metsanduse arendamiseks Euroopa riigimetsades. Ühendus varustab oma liikmeid vajaliku infoga (eriti EL-i regulatsioone ja direktiive puudutavas osas) ja esindab riigimetsade ühiseid huve Brüsselis. Samuti tegeleb EUSTAFOR ideede ja kontaktide vahendamisega Euroopa riigimetsade organisatsioonide vahel. 

Tööd alustas EUSTAFOR 2006. aasta kevadel. Ühenduses on esindatud enamik Euroopa Liidu liikmetest. Alates 2006. aasta 3. maist on ühenduse täieõiguslik liige ka RMK.

Hetkel on EUSTAFORi tegevjuht EV Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna endine juhataja Erik Kosenkranius.

Mets moodustab Euroopa pindalast 43%  ehk 166 miljonit hektarit. Keskmine riigimetsade osakaal on lähedane Eesti vastavale näitajale – 40% metsamaast.


Lisainfo:

Erik Kosenkranius,
EUSTAFOR, tegevdirektor
Rue du Luxembourg 66
1000 Bruxelles, Belgium

Telefon: +32 29570 4559;   +32 23 92304
Faks: +32 2219 21 91
E-post: info@eustafor.euerik.kosenkranius@eustafor.eu