RMK nõukogu esimeheks sai Ülle Rajasalu 11.07

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu valis oma 10. juuli koosolekul nõukogu esimeheks Ülle Rajasalu.

Ülle Rajasalu on Tallinna Linnavolikogu ja Pirita linnaosa halduskogu liige. Aastatel 2000 – 2004 oli ta Pirita linnaosa vanem, 2004. a sügisest kuni kevadeni 2005 oli ametis Tallinna abilinnapeana. 2005. a aprillist kuni 2007. a aprillini kuulus ta Riigikogu koosseisu. Ülle Rajasalu on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, erialalt on ta ökonomist.

RMK nõukogusse kuuluvad lisaks Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2007. a korraldusega Riigikogu liikmed Tõnis Kõiv, Helmer Jõgi, Tiina Oraste, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Ivar Sikk, rahandusministri nõunik Rein Järvelill, keskkonnaministeeriumi abiminister Rita Annus, AS Kunda Trans juhataja Andres Lume ja EMTL tegevdirektor Andres Talijärv.

Nõukogu esimehe asetäitjaks valis nõukogu Rita Annuse, auditikomitee esimeheks Tõnis Kõivu ja auditikomitee liikmeteks said Ivar Sikk ja keskkonnaministeeriumi siseauditiosakonna juhataja Urmas Hallika.

Nõukogu esimees Ülle Rajasalu näeb tulevikus RMK käibe kasvu mitte ainult metsamaterjali hinnatõusu, vaid ka raiemahtude suurendamise arvelt. „Olukorras, kus küttepuude hind on kõrge ning saetööstustel ei jätku materjali, oleks raiemahtude suurendamine üks lahendustest„ kinnitas Rajasalu. Seda saaks teha riigireservis ning jätkuvalt reformimata maade arvelt, mida siiani ei ole majandatud.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
511 7319
ylle.rajasalu@tallinnlv.ee