Tulekeeld RMK puhkealadel tühistati 24.08

Seoses tuleohu vähenemisega Eesti metsades tühistas RMK peadirektor alates 24. augustist tuletegemiskeelu riigimetsa puhkealadel RMK poolt selleks ette valmistatud lõkkekohtades. Metsaseadusest lähtuvalt kehtib keeld aga endiselt mujal riigimetsas.

Tuleohutusnõuete eirajat võidakse karistada trahviga kuni 12 000 krooni või arestiga.

“Viimasel ajal on kogu Eestis olnud piisavalt sademeid, et lubada puhkealadel selleks ettevalmistatud kohtades taas lõket teha,” ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo. “Samuti lubatakse piisavalt sademeid ka edaspidiseks.”

Tuletegemiskeeld riigimetsas kehtestati 7. juulil ja kestis terve suve. RMK puhkealadel keelati tuletegemine tänavu esmakordselt. Lisaks kehtestas suur hulk omavalitsusi seoses tuleohuga ka üldise metsaminekukeelu.

Päästeameti andmetel on tänavu olnud üle 6000 metsa- ja maastikupõlengu. Neist suurimate pindala ulatus 1000 hektarini.

Riigimetsa majandaja RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine, ulukihoolde korraldamine ning igaüheõigusega seotud metsakasutuse tagamine. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.


Lisainfo:
Marge Rammo
RMK puhkemajanduse osakonna juhataja
Telefon 513 7035