Metsaülemad kogunevad Pärnumaale metsaülemate päevadele 20.09

21.-22. septembril kogunevad kogu Eesti metsaülemad Pärnu lähedale konverentsikeskusse Villa Andropoff, et arutada Eesti metsanduse hetkeseisu ja tulevikku. Traditsiooniline üritus toimub tänavu juba 28. korda. Sarnasel kujul korraldatakse metsaülemate päevi 1967. aastast.

Konverentsil tutvustatakse RMK, Looduskaitse Keskuse ja Eesti Metsatööstuse Liidu arenguperspektiive. Samuti kuulatakse visioone metsandussektori koostöövõimalustest Päästeameti ja pangandusega ning hinnatakse metsaülema rolli tänapäeva metsamajanduses. Teisel päeval külastatakse Pärnumaal metsa- ja puidutööstusega seotud ettevõtteid.

„Varem on metsaülemate päevad olnud metsandusekesksed. Tänavu pühendume aga rohkem sellele, kuidas on metsandussektor seotud teiste valdkondadega ja majandusega üldisemalt,” ütles RMK metsamajandusdirektor Raivo Võlli.

Kokku osaleb päevadel üle 100 metsandusega seotud inimese.

Metsaülemate päevade korraldaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga ja korraldab ulukihoolet. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.


Lisainfo:

Raivo Võlli
RMK metsamajanduse direktor
676 7586