Erik Kosenkraniusest saab EUSTAFOR-i tegevjuht 16.08

RMK metsamajandusdirektori ja arendusdirektori ning keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhatajana töötanud Erik Kosenkranius hakkab koordineerima Euroopa riigimetsi majandavate organisatsioonide koostööd, asudes sügisest Brüsselis tööle EUSTAFOR-i esimese tegevjuhina.
 
Erik Kosenkranius tunneb põhjalikult riigimetsade majandamist, olles üks RMK asutamise initsiaatoreid ning töötades aastatel 1997-2000 RMK metsamajanduse direktorina ja hiljem arendusdirektorina ning alates 2004. aastast keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhatajana.

RMK peadirektor Ülo Viilupi sõnul on Erik Kosenkraniusel  suurepärased kogemused RMK ülesehitamisel, mis kuluvad ära ka EUSTAFORi tegevjuhi ametis, sest ka seal tuleb uus organisatsioon tööle rakendada.
 
„Erik Kosenkraniuse valimine sellesse ametisse on tunnustus Eesti metsandusele ja suurepärane võimalus rahvusvahelise koostöö süsteemseks arendamiseks metsanduses ning RMK-le heaks ligipääsuks EL-i arengutes osalemisel,” kinnitas RMK arendusdirektor Andres Onemar.

Käesoleva aasta mais tööd alustanud EUSTAFOR-ile (European State Forest Association) pandi kaudselt alus 2000. aastal Sagadis toimunud esimesel Euroopa riigimetsi majandavate organisatsioonide juhtide kokkutulekul. Kuna tajuti vajadust tihedama ja pideva koostöö järele, otsustati moodustada riigimetsi majandavate organisatsioonide koostööd koordineeriv ja ühishuve esindav ühendus, mis registreeriti Belgias. Ühenduses on esindatud enamik Euroopa Liidu liikmetest ja liikmeskond kasvab. Alates 3. maist on ka RMK ühenduse täieõiguslik liige.
 
EUSTAFOR analüüsib ja uurib metsanduse arengutingimusi, et luua eeldused säästva metsanduse arendamiseks Euroopa riigimetsades. Ühendus varustab oma liikmeid vajaliku informatsiooniga, eriti EL-i regulatsioone ja direktiive puudutavas osas, esindades riigimetsade ühiseid huve Brüsselis. Ka tegeleb EUSTAFOR ideede ja kontaktide vahetamisega Euroopa riigimetsade organisatsioonide vahel. Üheks huvitavaks väljundiks saab käesoleva aasta sügiseks valmiv Euroopa riigimetsi majandavate organisatsioonide toimimise tõhususe võrdlus.
 
EUSTAFOR-i komitee esimeheks valiti Soome Metsavalitsuse peadirektor Jan Heino. Pärast tema nimetamist FAO metsaosakonna juhatajaks on tööd koordineerinud aseesimees Thomas Uher Austriast.
 
Metsaga alad moodustavad Euroopa pindalast 43% ehk 166 miljonit hektarit ja keskmine riigimetsade osakaal on lähedane Eesti vastavale näitajale – 40% metsamaast.


Lisainfo:
Erik Kosenkranius
502 9524 
 
Andres Onemar
RMK arendusdirektor
504 4331