Täna allkirjastavad RMK ja Eesti Ühispank koostöölepingu maikuus toimuva keskkonnakonverentsi "Säästad või saastad?" korraldamiseks 28.03

Täna, 28. märtsil allkirjastavad Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Eesti Ühispank koostöölepingu maikuus toimuva keskkonnakonverentsi “Säästad või saastad?” korraldamiseks.

RMK ja Eesti Ühispanga koostöös toimuv Eesti esimene suuremastaabiline keskkonnakonverents “Säästad või saastad?” leiab aset 12.-13. mail Sagadi mõisas. Konverentsi eesmärk on aidata kaasa rohelise mõtte- ja eluviisi levikule Eestis, sellest on oodatud osa võtma ettevõtete tippjuhid, spetsialistid ning kõik teised, kellele teema huvi pakub.

Keskkonnakonverentsi peakorraldaja, RMK konsultandi Vaike Pommeri sõnul on  kevadise konverentsi põhiteemaks roheline maksureform. “Ka Eestis on jõutud etappi, kus keskkond mõjutab ettevõtlust üha enam, seades senisele toimimisele piiranguid ning luues täiesti uusi võimalusi.” Pommeri sõnul lähtub roheline maksureform keskkonnaruumi piiratusest ning selle põhiideeks on suund maksustada rohkem keskkonnakasutust ning vähem inimeste tööd. Rohelise maksureformi põhimõtted võeti Eestis aktiivselt arutlusele eelmisel aastal, mil moodustati ministeeriumidevaheline rohelise maksureformi töögrupp.

Lisaks rohelise maksureformi temaatikale on konverentsil kavas teisigi asjalikke teemakäsitlusi ja põnevaid esinejaid. “Püüame olla võimalikult praktilised ning rääkida ka lahendustest, mida ettevõtted keskkonnasäästlikuma tegevuse nimel juba täna kasutada saavad,” sõnas Vaike Pommer. Konverentsi lõplik programm kinnitatakse lähiajal.

Mais toimuva keskkonnakonverentsi “Säästad või saastad?” koostööpartneriks on Eesti Ühispank. Ettevõtte juhatuse esimehe Mart Altvee sõnul loodetakse seeläbi kaasa aidata kaasaegse ja keskkonnasäästliku ettevõtluskeskkonna loomisele. “Eesti Ühispank usub, et antud konverents on ettevõtjatele vajalik ning selgemaks saavad keskkonnasäästliku ettevõtluse põhimõtted,” lausus ta. “Toetades täna keskkonna säästmist, loome kindla eelduse, et meie ja meie ettevõtted oleksid edukalt toimivad ka 150 aasta pärast,” toonitas Altvee.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo:
Vaike Pommer, RMK konsultant
telefon 628 1542, 514 3838