RMK taotleb FSC sertifikaati ka järgmiseks 5 aastaks 20.01

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhtkond on otsustanud taotleda metsade majandamise heaperemehelikkust ja säästlikkust kinnitava FSC sertifikaadi ka järgmiseks viieaastaseks perioodiks. Senise sertifikaadi kehtivusaeg lõpeb aasta lõpul.

“FSC sertifikaadi olemasolu võimaldab meil puitu paremini turustada - seoses rohelise mõtteviisi levikuga kasvab pidevalt nende puidutöötlejate arv, kes soovivad osta ainult säästlikul viisil majandatud metsast pärit puitu,” ütles RMK keskkonna- ja kvaliteedijuht Olev Lillemets.

Seni on riigimetsade sertifitseerija ning jooksvate kontrollauditite läbiviija olnud OÜ NEPCon, kes on Rainforest Alliance´le kuuluva SmartWood programmi sertifitseerimispartner Ida-Euroopas, Skandinaavias ja Venemaal. Sel nädalal toimus RMK ja OÜ NEPConi esindajate koosolek, kus vahetati mõtteid ka RMK sertifikaadi uuendamisega seotud küsimustes.

Samuti räägiti koosolekul metsakuivendusest. “Esiletõstmist väärib selles osas  kuivendussüsteemide renoveerimise temaatika”, ütles Olev Lillemets. “RMK on koostanud vastava strateegia ning koostöös huvigruppidega menetleb seda, eesmärgiga saavutada ühiskonnas selles küsimuses laiem konsensus.“

Seni on FSC sertifikaat ainult kolmel Eesti metsamajandajal. Suurematest metsamajandajatest on see sertifikaat ainsana RMK-l.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.


Lisainfo:
Olev Lillemets,
RMK keskkonna- ja kvaliteedijuht
628 1556
olev.lillemets@rmk.ee