RMK ja Eesti Metsatöötajate Ametiühing sõlmisid palgakokkuleppe 19.12

Reedel, 16. detsembril kirjutati alla Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja   Eesti  Metsatöötajate Ametiühingu vaheline  palgakokkulepe 2006. aastaks. Raietööliste ja metsurite põhipalk tõuseb sellega   keskmiselt 8,3% võrra. Vastavalt kokkuleppele tõuseb  alampalk RMK-s järgmisel aastal  2800 kroonilt 3000 kroonini.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga ja korraldab ulukihoolet. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.