RMK teenis poole aastaga 670,2 miljonit krooni 15.07

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teenis 2005.a. esimesel poolaastal  670,2 miljonit krooni, mis moodustab 63,3% selleks aastaks eelarvesse planeeritud tuludest ning on 75,9 miljonit krooni enam mullu samal ajal teenitust. Valdava osa tuludest teenis RMK kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist.

Metsatulu maksis RMK esimesel poolaastal 105,0 miljonit krooni. See on 54,2% tänavuseks plaanitust ja sarnane eelmise aasta samal perioodil makstuga (108,6 mlj. kr.).

Metsamaterjali müüdi 1,09 miljonit tihumeetrit 594,2 miljoni krooni eest, mis moodustab 67% eeldatavast tänavusest müügimahust (2004. a. sama perioodi lõpuks oli metsamaterjali müüdud 1 140 mlj. tm 496,0 mlj. krooni eest).

Võrreldes möödunud aastaga on kasvanud metsamaterjali hind. Kui möödunud aastal maksis metsamaterjali tihumeeter esimesel poolaastal keskmiselt 422 krooni, siis tänavu maksis see 543 krooni.

Kasvava metsa raieõiguse müük on 2004. aasta sama perioodiga võrreldes plaanipäraselt vähenenud -  kui mullu müüdi I poolaastal raieõigusi 66,8 miljoni krooni eest, siis tänavu 40,8 miljoni krooni eest.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on umbes 40% Eesti metsadest.