Elektriliinide kaitsevööndid riigimetsas lähevad ülevaatamisele 14.04

Vähendamaks elektriliinidele langenud puudest tekkinud elektrikatkestusi allkirjastavad Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Eesti Energia tütarfirma OÜ Põhivõrk täna ühiste kavatsuste protokolli, millega pannakse alus koostööle elektriliinide kaitsevööndis asuva metsa hooldamisel ning vajalike raietööde tegemisel.

Ühiste kavatsuste protokolli sõlmimise ajendiks sai aasta alguses Eestit laastanud torm, mille tulemusena põhjustasid eelkõige elektriliinidele langenud puud ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti. Vähendamaks taolise olukorra tõenäosust tulevikus teevad RMK ja Põhivõrk sel aastal tihedat koostööd elektriliinide läheduses oleva metsa seisukorra hindamisel ning vajalike raietööde ulatuse kavandamisel. 

OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe sõnul aitab koostöö RMKga kaasa elektritarbijate varustuskindluse tagamisele. “Elektriliinide lähedus peab olema seisukorras, mis välistab puude langemise juhtmetele, sest reeglina kaasneb sellega liinide väljalülitumine ning paljudel juhtudel ka vigastumine ja elektrivarustuse katkemine,” sõnas Jõe. “Samas saame aru, et kaitsevööndite valimatu lagedaksraiumine on vastuolus metsade säästliku majandamise ja rohelise maailmavaate põhimõtetega. Seetõttu loodame sobivaima lahenduse leida koostöös Eesti riigimetsa hoidja ja majandaja RMKga.”

RMK metsamajanduse osakonna turundusjuht Ulvar Kaubi tõi elektriülekandeliinide valdajaga alustatud koostöö puhul positiivsena välja ühtse ja süsteemse lähenemise, sest üle vaadatakse kõik riigimetsa läbivad kõrgepingeliinide kaitsevööndid. RMK haldab umbes 40% Eesti Vabariigi metsadest, elektriliinide kaitsevööndis asub hinnanguliselt 450 000 tihumeetrit metsa. “Meie peamine eesmärk on seda metsa mitte maha raiuda, vaid hooldada,” sõnas Kaubi. “Samas saame aru häireteta elektriülekande tagamise olulisusest ning vajadusest teha kriitilisemates kohtades ka läbimõeldud raietöid,” lisas ta. 
 
OÜ Põhivõrk on põhiline Eestis asuvate 110-330 kV elektriülekandeliinide valdaja. Põhivõrk kannab elektrit üle elektrijaamadelt jaotusvõrkudele ja suurtarbijatele, ühendades Eesti elektrisüsteemi naaberelektrisüsteemidega ja tagades Eesti elektrienergia bilansi. OÜ Põhivõrk loodi Eesti Energia ASi baasil 1. aprillil 2004.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. 

Lisainfo:
Ulvar Kaubi, RMK metsamajanduse turundusjuht
Telefon 513 7042