29.-30. septembril toimusid Läänemaal Roosta puhkekülas Metsaülemate päevad 03.10

29.-30. septembril toimusid Läänemaal Roosta puhkekülas Metsaülemate päevad. Traditsiooniline üritus toimus tänavu juba 27. korda. Praegusel kujul korraldatakse päevi 1967. aastast.

“Metsaülem on nii ajaloos kui ka tänapäeval üks metsanduse võtmeisikuid,” ütles päevade tänavune peakorraldaja, Loode regiooni peametsaülem Margus Emberg. “Metsaülemate poolt üritusel väljaöeldu mõjutab ka RMK juhtkonna otsuseid ja kogu metsanduse arengut riigimetsas.”

Päevadel astusid üles nii tippjuhid kui ka metsaülemad ise. Samuti osalesid metsaülemad ürituse teemade valikul. Tänavu olid arutusel näiteks hakkepuidu kui Eesti oludes uue toote müügiperspektiivid, metsade sertifitseerimine, inim- ja masintööjõu suhe praegu ja tulevikus ning kaitsevägede ning metsandustöötajate koostöö. Reedel korraldati väljasõit kaitseväe Piirsalu polügoonile.

Kokku osales päevadel üle 100 metsaga seotud inimese.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga ja korraldab ulukihoolet. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo:

Margus Emberg,
RMK Loode regiooni peametsaülem,
tänavuste Metsaülemate päevade peakorraldaja
tel.  514 2148

Raivo Võlli,
RMK metsamajanduse direktor
tel.  504 5786