RMK ja ELF korraldavad augustis Eesti esimese keskkonnakonverentsi 26.05


Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) korraldavad koostöös Pärnu Konverentsidega 18.-19. augustil Viljandis Eesti esimese keskkonnakonverentsi “Säästad või saastad?”, mille eesmärgiks on aidata kaasa rohelise mõtte- ja eluviisi levikule Eesti ühiskonnas.

Keskkonnakonverentsi “Säästad või saastad?” ühe korraldaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Toomas Trapido sõnul leiab roheline mõtteviis endale järjest enam poolehoidjaid, mistõttu aeg esimese suuremahulise keskkonnakonverentsi pidamiseks on igati küps. “Eestis mõeldakse tarbimise ja saastamise kõrval üha rohkem säästmise peale, roheline argument muutub ka müügiargumendina päev-päevalt olulisemaks,” sõnas Trapido. “Üritusel tahamegi tutvustada erinevaid keskkonnasäästliku käitumise võimalusi ja leida selleks uusi rohelisi teid.”

Konverentsi põhilise sihtgrupina näevad korraldajad eelkõige ettevõtete tippjuhte. “Elu on näidanud, et juhtkonna heakskiit ja huvi keskkonnasäästliku mõtteviisi vastu on selle juurutamisel ettevõttes ülimalt oluline,” põhjendas Trapido konverentsi suunitlust. RMK konsultandi Vaike Pommeri sõnul on vastavalt oodatud auditooriumile valitud ka esinejad. “Kõik konverentsil esinejad kuuluvad oma valdkonna tipptegijate hulka ning oskavad lihtsas keeles rääkida nii võimalustest kui ka juba praktilistest lahendustest, mida ettevõtted säästmiseks rakendada saaksid,” sõnas Pommer.

Konverentsi avab keskkonnaminister Villu Reiljan, ettekannetega astuvad üles Valdur Lahtvee Säästva Eesti Instituudist, Olavi Tammemäe Keskkonnaministeeriumist, Raivo Vilu Tallinna Tehnikaülikoolist, Kalle Lasn Adbustersist, Peeter Järvelaid Sisekaitseakadeemiast, ökomaja asjatundja Tiimar Laine, Eva ja Juhan Peedimaa trükifirmast Triip, Juhan Särgava Saidafarmist, Tiia Pärna Koidulapark Hotellist ning Marek Strandberg Eestimaa Looduse Fondist. Käsitletavateks teemadeks on roheline maksureform, ökoloogiline mõtlemine ja ökoloogiline ehitus ning roheline ettevõtlus. Töötubades jagatakse teadmisi ja kogemusi säästva ehituse, rohelise energia ja CO2 müügi, keskkonnaaruandluse, pakendite ja jäätmete ning rohelise maksureformi kohta. Konverentsi avapäev päädib väljasõiduga Soomaale.

Kokku ootavad korraldajad Eesti esimesele keskkonnakonverentsile umbes 300 osalejat. Osalemiseks on võimalik registreeruda Pärnu Konverentside veebilehe (www.konverentsid.ee) vahendusel alates tänasest. Soodushind 4400 krooni kehtib kuni 21. juunini, hiljem on konverentsil osalemise tasu 4900 krooni (pluss käibemaks). Kõigi 21. juunini konverentsile registreerunute vahel loositakse 22. juunil välja kümme kahepäevast puhkamisvõimalust RMK puhkemajades.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on 1991. aastal asutatud keskkonnakaitse organisatsioon. ELFi tegevuse eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas koostöös üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ning riigiasutustega.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.
 
Pärnu Konverentsid on Eesti mainekaim ärikonverentside korraldaja, mille peamiseks eesmärgiks on tänapäevase äri- ja juhtimismõtte arendamine Eestis. Tuntuimat, Pärnu Juhtimiskonverentsi on korraldatud 1996. aastast alates.


Lisainfo:
Toomas Trapido, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees
telefon 55 570 010, e-post toomas@elfond.ee
www.elfond.ee

Vaike Pommer, Riigimetsa Majandamise Keskuse konsultant
telefon 628 1542, 514 3838, e-post vaike.pommer@rmk.ee
www.rmk.ee

Keskkonnakonverentsi täpsem programm ja broneerimine Pärnu Konverentside koduleheküljel www.konverentsid.ee