RMK koduleheküljel saab tutvuda metskondade infoga 20.02

Veebruarikuus valmis RMK veebilehe alajaotus Metskonnad, kus saab lugeda kõigi 66 riigimetskonna lühitutvustusi.

Vastavalt FSC säästva metsamajanduse kriteeriumitele peab metsa majandaja võimaldama avalikkusele teavet metsamajandamiskava põhipunktide kohta. RMK näol on tegemist suure metsa majandajaga ning seetõttu on riigimetskondade majanduskavasid avalikkusele kõige otstarbekam tutvustada just interneti vahendusel.

Põhjalikumalt tutvustatakse metskondi, mille metsad inventeeriti ja majanduskava koostati aastatel 2001 ja 2002. Niisugused metsamajanduskavade tutvustused on 13-l metskonnal: Misso, Orava, Võru, Antsla, Roosa, Ilumetsa, Erastvere, Räpina, Loobu, Triigi, Aegviidu, Anija ja Paunküla. Nendel metskondadel on lisatud ka metskonna kaart koos peamiste puhkemajanduslike objektide asukohtadega. Käesoleval aastal täiendatakse analoogselt ka 2003. aastal inventeeritud metskondade tutvustusi.

Ülejäänud metskondade kohta saab lugeda lühikesi kokkuvõtlikke iseloomustusi. Tegemist on metskondade enda poolt koostatud kirjeldustega, mis on iga metskonna osas pisut erinevad ja omanäolised. Kavas on jõudumööda koguda ja lisada ka fotomaterjali, et muuta kodulehekülg külastajaile veelgi huvitavamaks.

Veebitutvustuse eesmärk on anda metskonnast lühiülevaade, mille alusel saaksid inimesed huvi korral pöörduda täiendavate küsimustega metskondade poole. Metskonna majanduskava üldosa on avalik kõigile kodanikele.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Tanel Renser
RMK metsamajanduse osakonna keskkonnajuht
Telefon 628 1520, 526 2961
E-post tanel.renser@rmk.ee