RMK maksis esimeses kvartalis riigieelarvesse 79,5 miljonit krooni metsatulu 10.05

RMK tasus 2004. aasta esimeses kvartalis riigieelarvesse 79,5 miljonit krooni metsatulu maksu, mis on 48% aastaeelarves kavandatust ning ligi 5 miljonit krooni enam, kui samal ajavahemikul eelmisel aastal.

Esimeses kvartalis olid RMK tulud 428 miljonit krooni, mis on 37 miljonit krooni enam kui tulud samal ajal 2003. aastal. Suurema osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja kasvava metsa müügist, tulu muudest tegevustest oli 35 miljonit krooni. "Reeglina realiseeritakse aasta esimeses kvartalis 40% aastasest müügimahust; teised metsakasvatuslikud tööd nagu metsa istutamine, loodushoid jm langevad valdavalt aasta teise ja kolmandasse kvartalisse," ütles RMK finantsdirektori asetäitja Eteri Harring.

Metsamaterjalina müüs RMK 2004. aasta esimeses kvartalis 758 000 tihumeetrit puitu 340 miljoni krooni väärtuses, keskmise hinnaga 448 krooni tihumeeter. Kasvava metsana müüs RMK esimeses kvartalis 208 000 tihumeetrit puitu 53 miljoni krooni väärtuses, keskmise hinnaga 253 krooni tihumeeter. "Tulud metsamaterjali ja kasvava metsa müügist suurenesid, sest metsamaterjali hind tõusis võrreldes 2003. aasta sama perioodiga 36 krooni võrra ja kasvava metsa hind 40 krooni võrra," lisas Eteri Harring.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK esimeses kvartalis kokku 4,1 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK käesoleva aasta esimeses kvartalis 1,84 miljonit krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Eteri Harring
RMK finantsdirektori asetäitja
Telefon 628 1500
E-post eteri.harring@rmk.ee