Tuhatkond vabatahtlikku koristasid metsaalustelt 105 tonni prügi. 05.10

Pühapäeval, 3. oktoobril lõppes järjekordne üleriigiline heakorrakampaania "Mets puhtaks!", mille käigus puhastasid 1100 vabatahtlikku metsaalustelt 105 tonni prügi.

MTÜ Timur ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt korraldatav heakorrakampaania “Mets puhtaks!” kestis 27. septembrist 3. oktoobrini ning toimus tänavu neljandat korda. Kampaania käigus koristasid vabatahtlikud üle Eesti varasemate aastatega võrreldes metsa alt rekordkoguse prügi. Enim prügistatud piirkonnad olid Keila, kust koristati 46 tonni prügi ja Viimsi, kust koristati 28 tonni prügi.

Suurtes kogustes oli metsa alla toimetatud ehitusjääke – betoonplokke, kive, uksi, aknaraame ja värvainet. Lisaks olmeprügile leiti metsast telereid, külmkappe, mööblit, autokumme, tekke, patju ja palju muud. Huvitava leiuna tõid kampaania korraldajad välja metsa alt leitud hobusele rakendatava künniagregaadi, mille asukoht võinuks olla pigem muuseumis.

Heakorrapäevade projektijuhi Helvin Kaljula sõnul on ettevõtmise eesmärgiks muuta eelkõige inimeste suhtumist. "Kuigi vabatahtlikud näitavad kampaania raames prügikoristamises eeskuju, pole kampaania ellu kutsutud kindlasti mitte ainult prügi koristamiseks ehk tagajärgedega tegelemiseks,” toonitas Kaljula. “Eelkõige on vaja tegeleda põhjustega ehk sellega, miks inimestel tuleb pähe mõte oma prügi metsa alla vedada ning miks nad seda normaalseks peavad."

RMK metsamajanduse osakonna keskkonnajuhi Tanel Renseri sõnul on inimesi, kes ei anna endale aru, et prügi metsa viimisega saastatakse iseenda ja oma lähedaste elukeskkonda. "Isegi hoolimatust puhkajast või seenelisest jäävad metsa alla maha jäätmed, mille lagunemine looduses võtab väga pikalt aega. Näiteks plastik ja klaas," sõnas ta.

Mittetulundusühing TIMUR koondab endas isikuid, kes tahavad tegutseda kodanikuühiskonnas ja püüavad läbi oma tegevuse seda ühiskonda arendada. Lisaks kampaaniale "Mets puhtaks!" korraldab MTÜ Timur ka igakevadist maanteede heakorrakampaaniat "Tee puhtaks!".

Eesti riigimetsa majandaja RMK põhiülesandeks on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali ning korraldab metsatöid, ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

 

Lisainfo:

Tanel Renser, RMK metsamajanduse osakonna keskkonnajuht
telefon (0) 628 1521, 526 2961
e-post tanel.renser@rmk.ee
www.rmk.ee

Helvin Kaljula, MTÜ TIMUR projekti koordinaator
telefon 5 665 4319
e-post helvin@timur.ee
www.timur.ee