RMK nõukogu kinnitas majandusaasta aruande 07.07

Täna, 7. juulil kogunenud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas RMK 2002. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Samuti kinnitati 2004. aasta riigieelarvesse kantava metsatulu kontrollnumber – 164 miljonit krooni.

Vastavalt auditeeritud majandustulemustele oli RMK käive möödunud aastal 931 miljonit krooni, kasum 80 miljonit krooni, riigieelarvesse kanti metsatuluna 172 miljonit ning investeeringute kogumaht oli 98 miljonit krooni.

RMK nõukogu arutas tänasel koosolekul ka RMK järgmise aasta investeeringute prioriteete. “Olulisemad valdkonnad, kuhu riigimetsast saadava tulu järgmine aasta peaks suunama on metsauuendus, metsataimede tootmine, metsaparandus ja metsaharidus,” ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar.

RMK nõukogu valis täna nõukogu esimehele uue asetäitja, kelleks sai Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Indrek Laas. Nõukogu valis Indrek Laasi ka auditikomitee uueks liikmeks; auditikomitee teised liikmed on Andres Onemar ja rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg.

Järgmine RMK nõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 3. septembril.

RMK nõukogus on 9 liiget: Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktor Andres Onemar, keskkonnaminister Villu Reiljan, Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse esimees Ivar Dembovski, rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Sylvester nõukogu esimees Mati Polli, Riigikogu liikmed Küllo Arjakas ja Rein Randver ning Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Indrek Laas.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK igaüheõiguse teostamise võimalusi oma puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
Telefon 050 44 331

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011