RMK vallandab erametsas ebaseaduslikku raiet korraldanud metsniku 05.06

RMK peadirektori käsul vabastati täna usalduse kaotuse tõttu ametist RMK Narva metskonna metsnik Margus Afanasjev, kes talle kuuluval erametsavaldusel korraldas ebaseaduslikku raiet.

RMK peadirektori Aigar Kallase sõnul vallandati Margus Afanasjev usalduse kaotamise tõttu, kuna riigimetsas metsnikuna töötav inimene ei täitnud oma erametsa haldamisel seadust ja korda. “RMK seisukohalt on mõeldamatu, et meie töötaja, kes peaks olema metsandust reguleerivate seaduste täitmisel eeskujuks, neid eirab,” märkis ta.

3. juuni õhtul kella kaheksa paiku tabasid Keskkonnainspektsiooni Virumaa osakonna töötajad järelevalvetöö tulemusel Ida-Virumaal Vaivara vallas teolt ebaseaduslikku metsaraiet teostava harvesteri. Raiet teostati osaliselt kaitsemetsas, millega tekitati keskkonnale kahju  715 050 krooni. Raiel rikuti ka metsaseaduse alusel välja antud keskkonnaministri määrust, mis sätestab harvendusraiel kasvama jääva metsa tiheduse.

Maatüki omanik Margus Afanasjev oli samal  maatükil ka varem ebaseaduslikku raiet teostanud, mille kohta algatatud kriminaalasi on edastatud Narva Politseiprefektuurile. Keskkonnainspektsiooni andmetel korraldas Afanasjev nüüd teistkordset järelraiet. Ebaseadusliku raie suhtes alustati kriminaalmenetlust, mille käigus võeti Keskkonnainspektsiooni ja RMK koostöös asitõendina hoiule ligi 4,5 miljonit krooni maksev harvester PONSSE ERGO HS 16.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK loodi ligi 200 juriidilise isiku õiguses tegutsenud majandusüksuse baasil. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:

Ilmar Paal
RMK Kirde regiooni peametsaülem
GSM 050 45 512

 


 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011