Homme algab heakorrakampaania 30.09

Homme algab mittetulundusühingu Timur ja RMK korraldusel juba teist korda nädal aega kestev üleriigiline metsaaluste heakorrakampaania "Mets puhtaks", mille eesmärk on tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ja kutsuda kõiki üles hoidma metsad puhtana.

1.-6. oktoobrini kestev üleriigiline metsaaluste heakorra- ja koristuskampaania "Mets puhtaks" kulmineerub laupäeval, 5. oktoobril, mil üle-eestilisest koristusaktsioonist võtab osa rohkem kui 1100 vabatahtlikku. Aktsioon algab laupäeval kell 10 ja neljatunnise koristustöö käigus puhastatakse metsaaluseid Eestimaa asulalähedastes metsades. Kell 11 korraldavad kõik aktsioonist osavõtjad üle Eesti üheminutilise juba traditsiooniliseks muutunud protestiseisaku, et väljendada avalikult hukkamõistu kõikide potentsiaalsete metsareostajate suhtes.

Kampaania "Mets puhtaks" projektijuht Meelis Muhu ütles, et mittetulundusühing Timur soovib teist korda toimuva kampaaniaga juhtida avalikkuse tähelepanu inimeste jätkuvalt hoolimatule suhtumisele metsaaluste reostamisel. "Tahame tõsta elanike keskkonnateadlikkust ja koputada inimeste südametunnistusele, et mets on meie kõigi vara ning hindamatu loodusressurss, mille saastamisel hävitame enda igapäevast elukeskkonda," märkis Muhu.

RMK metsamajanduse direktori Tavo Uuetalu sõnul on inimeste loodusteadlikkuse tõstmine organisatsiooni tegevuse üks eesmärke ja seetõttu otsustas RMK kampaaniat "Mets puhtaks" jätkata. "Kahjuks on see tavaline, et pärast metsaaluste puhastamist RMK töötajate poolt on juba mõne aja pärast samas kohas uus prügihunnik, mille tekkimisele aitab inimeste hoolimatuse kõrval kaasa ka nõrk seadusandlik järelevalve ja omavalitsuste tegematajätmised," lausus Uuetalu. "Inimeste loodushoidlikku käitumist tuleb pidevalt kasvatada, samuti peaks tõhustama jäätmekäitlusalast järelevalvet riigi tasandil."

Jäätmeprobleemi tagajärgede likvideerimiseks riigimetsas kulutab RMK sel aastal kokku 1,6 miljonit krooni. Eriti suure reostuskoormuse all kannatab Tallinna ümbrus ning Lääne-Eesti saared, kuid reostusprobleem on terav enamiku suurte linnade ümbruse metsades. RMK arvestuste kohaselt tuleb riigimetsast koristada, sorteerida ja prügilatesse transportida ca 2000 tonni jäätmeid.

Väikeprügilate sulgemised ja pidev jäätmekäitlushindade tõus soodustab prügi omavolilist ladestamist ja võib viia olukorrani, kus metsaaluste heakord veelgi halveneb. Olukorra ennetamiseks ja vältimiseks on MTÜ Timur hinnangul vaja aktiviseerida keskkonnaorganisatsioonide koostööd elanikkonna ja omavalitsustega.

Koristuspäevast võtavad vabatahtlikena osa kooliõpilased ning täiskasvanud erinevatest organisatsioonidest. Metsaaluste koristuspäeval osalevad lisaks RMK töötajatele keskkonnaministeerium, maakondlikud keskkonnateenistused, keskkonnainspektsioon, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Metsaüliõpilaste Selts, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Roheline Liikumine ning firmad Mets & Puu, Aegviidu Puit ja PriceWaterhouseCoopers. Lisaks viib huvilisi koristusaktsioonile ka selle nädala Looduse Omnibuss.

Eelmisel aastal toimunud üle-eestilise metsaaluste koristusaktsiooni käigus korjas rohkem kui 700 vabatahtlikku koos RMK töötajatega Lääne- ja Põhja-Eesti asulalähedastest metsadest kokku ligi 51 tonni prügi. Kõige rohkem korjati metsa alt ära olmeprügi - plastikpudeleid ja tetrapakke, lisaks leidus metsaalustes üllatavalt palju autorehve ning vanametalli. Väga palju leiti ka prügi pakitud kujul, huvitavamate leidude hulka kuulusid külmutuskapid, veoautokabiin, mobiiltelefon ja televiisor.

Mittetulundusühing Timur alustas aktiivset tegevust 2000. aasta jaanuaris ning koondab enda alla isikuid, kes tahavad tegutseda kodanikuühiskonnas ja püüavad läbi oma tegevuse ühiskonda arendada. Ülevabariigiline metsaaluste heakorra- ja koristuskampaania "Mets puhtaks" jätkab MTÜ Timur poolt ellu kutsutud kampaania "Tee puhtaks" ideed, mille kohaselt on vaja ühiskonnaliikmete keskkonnateadlikkuse tõstmiseks leida erinevad vorme ja meetodeid. "Mets puhtaks" kampaaniat toetavad riigimetsa majandaja RMK, AS Trio ja Eesti Televisioon.

Kampaania "Mets puhtaks" üks korraldajaid riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.


Lisainfo:
Meelis Muhu, MTÜ Timur projektijuht
telefon (050) 78 163
www.timur.ee/mets_puhtaks

Tavo Uuetalu, RMK metsamajanduse direktor
telefon (0) 628 1586